Đảng ủy Vùng 4 Hải quân tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020

HQ Online -

Ngày 9-6, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Đảng ủy Vùng 4 Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS) nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự hội nghị có 200 đồng chí cấp ủy viên, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Vùng và các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.

Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân phát biểu tại hội nghị

Nhiệm kỳ 2015-2020, trên cơ sở quán triệt phương châm “chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Vùng 4 đã triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm công tác KT,GS tổ chức đảng và đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, kịp thời ngăn ngừa vi phạm, khắc phục sai phạm, siết chặt kỷ luật công tác, xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD. Tinh thần trách nhiệm, vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng nâng lên.

Cấp ủy, UBKT các cấp đã tập trung KT,GS các nội dung: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và khắc phục khâu yếu, mặt yếu; công tác giáo dục chính trị tư tưởng; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, thực hiện các khâu đột phá; chấp hành chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương; lập trường tư tưởng, đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm… 

 Các đại biểu dự hội nghị

Kết luận hội nghị, Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân yêu cầu cấp ủy, UBKT các cấp quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn về công tác KT,GS; thực hiện tốt phương châm “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, “giám sát phải mở rộng” bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Công tác KT,GS phải tiến hành thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, lấy phòng ngừa là chính; kiên quyết xử lý các tổ chức đảng, đảng viên cố tình vi phạm, góp phần xây dựng Đảng bộ Vùng TSVM, Vùng VMTD mẫu mực, tiêu biểu.

Tin, ảnh: Vũ Viết Bằng

Toàn Đảng bộ Vùng đã kiểm tra 4.032 lượt đảng viên (tăng 7,43% so với nhiệm kỳ trước); giám sát chuyên đề 2.954 lượt đảng viên (tăng 6,32% so với nhiệm kỳ trước), giám sát thường xuyên 11.843 lượt đảng viên; chỉ đạo giải quyết dứt điểm 22 đơn thư tố cáo, kiến nghị đúng quy trình, thủ tục nguyên tắc, góp phần giữ nghiêm kỷ luật Đảng, kỷ luật Quân đội.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn