Đảng ủy Quân chủng Hải quân: Triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Thường vụ Quân ủy Trung ương

HQ Online -

Sáng 5/5, tại Hải Phòng, Đảng ủy Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn Quân chủng phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân chủ trì và trực tiếp giới thiệu các chuyên đề của nghị quyết. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân; lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn trị trực thuộc Quân chủng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 17/1/2022 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 230-NQ/QUTW, ngày 2/4/2022 của Quân ủy Trung ương lãnh đạo thực hiện tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; Kế hoạch của Bộ Quốc phòng thực hiện Nghị quyết số 230. 

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng giới thiệu các chuyên đề của nghị quyết

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng nêu rõ: Nội dung các nghị quyết của Bộ Chính trịQuân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương và kế hoạch của Bộ Quốc phòng là những vấn đề rất quan trọng, tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đây là những chủ trương lớn, đúng đắn và cấp thiết trong tình hình mới nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Chuẩn Đô đốc Đoàn Văn Chiều, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Quân chủng yêu cầu các đồng chí cán bộ tham dự hội nghị cần nêu cao trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, nắm chắc những nội dung cơ bản, cốt lõi để tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện ở cơ quan, đơn vị mình, qua đó tạo sự thống nhất, đồng thuận cao với các chủ trương, quyết sách của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2025 cơ bản tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Các đại biểu trao đổi tại hội nghị

Tại hội nghị, Chuẩn Đô đốc Đoàn Văn Chiều, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân chủng, Chủ nhiệm Chính trị Hải quân đã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, kế hoạch của Bộ Quốc phòng theo phân cấp bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, thiết thực.

Tin, ảnh: Duy Khánh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn