Đảng ủy Quân chủng Hải quân: Tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới

HQ Online -

Sáng 9/8, tại Hải Phòng, Đảng ủy Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới. Dự hội nghị có Chuẩn Đô đốc Trần Thanh nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân; Thiếu tướng Hoàng Minh Định, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật. Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân chủ trì. 

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng chủ trì hội nghị

Báo cáo tổng kết tại hội nghị nêu rõ: 15 năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp lãnh đạo của Nghị quyết 382; xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết sát đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của Quân chủng và tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, chất lượng, hiệu quả.

Công tác kỹ thuật trong Quân chủng có sự chuyển biến tích cực, rõ nét. Nổi bật là, Quân chủng thực hiện tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo, triển khai toàn diện các mặt công tác kỹ thuật; bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, chất lượng VKTBKT cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Nền nếp công tác kỹ thuật, tác phong làm việc của cán bộ, nhân viên kỹ thuật các cấp ngày càng chính quy hơn. VKTBKT phát triển nhanh chóng cả về số lượng, chủng loại, công nghệ và tính năng kỹ chiến thuật. Công tác nghiên cứu lý luận, huấn luyện, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật có chiều sâu, hiệu quả, thiết thực...

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện, thực chất kết quả đã đạt được trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghị quyết ở tất cả các cấp; đề xuất những chủ trương, giải pháp lãnh đạo nâng cao chất lượng toàn diện công tác kỹ thuật, góp phần nâng cao khả năng SSCĐ của Quân chủng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quang cảnh hội nghị

Những năm tới, Đảng ủy Quân chủng Hải quân xác định: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của các cấp và phương hướng, mục tiêu xây dựng Quân đội, Quân chủng đến năm 2025 và 2030; cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 382 ở các cấp phù hợp với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ.

Đảng ủy Quân chủng tập trung lãnh đạo, nâng cao chất lượng toàn diện công tác kỹ thuật, tạo bước đột phá về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật; bảo đảm đầy đủ, kịp thời tàu, xe, máy bay, VKTBKT cho các nhiệm vụ; quản lý chặt chẽ VKTBKT, đạn dược, vật tư kỹ thuật; củng cố, hiện đại hóa, nâng cao năng lực hệ thống nhà máy, kho tàng, trạm xưởng...

Các đại biểu tham quan mô hình sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ tự chủ, công nghệ nội địa vào bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, khai thác, tăng hạn VKTBKT hiện có và làm chủ VKTBKT mới, hiện đại; tiếp tục thực hiện có chiều sâu Cuộc vận động "Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông" gắn với 2 đột phá của ngành kỹ thuật “Xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ VKTBKT”; phát huy mọi nguồn lực xây dựng Ngành kỹ thuật Hải quân chính quy, hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 382

Dịp này, Quân chủng Hải quân đã đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân và quyết định tặng Bằng khen cho 15 tập thể, 20 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương. 

Tin, ảnh: Hoàng Triệu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn