Đảng ủy Quân chủng Hải quân lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị

HQ Online -

Sáng 25/5, tại Hải Phòng, Đảng ủy Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124-CT/QUTW ngày 31/32011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị (Chỉ thị 124) và 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” (Đề án). Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân chủ trì.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng phát biểu

Dự hội nghị có: Đại biểu Phòng Tuyên truyền-Cổ động, Cục Tuyến huấn, Tổng cục Chính trị; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Quân chủng; chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc và đông đảo thí sinh tham gia Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị Quân chủng Hải quân năm 2023.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện trình bày báo cáo trung tâm

Báo cáo do Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân trình bày tại hội nghị nêu rõ: Từ năm 2011 đến nay, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị 124 và Đề án toàn diện, đồng bộ với nhiều cách làm sáng tạo, sát với thực tiễn của Quân chủng và đơn vị.

Chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện toàn diện, cụ thể, trong đó chú trọng xây dựng các đơn vị điểm; tập trung đột phá vào đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục chính trị (GDCT) theo phương châm “1 giảm, 1 tăng, 3 thực chất, 2 sát, 2 nâng” để nâng cao chất lượng, hiệu quả GDCT ở các đơn vị.

Các đại biểu dự hội nghị

Cơ quan chính trị các cấp đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong tham mưu xây dựng các kế hoạch, hướng dẫn triển khai công tác giáo dục chính trị thống nhất, phù hợp với đặc điểm từng loại hình cơ quan, đơn vị; chủ động tập huấn, hướng dẫn xây dựng đơn vị điểm ở các cấp; duy trì nền nếp chế độ hội thi, hội giảng, kiểm tra, sơ kết, rút kinh nghiệm…

Qua 12 năm thực hiện Chỉ thị 124 và 10 năm thực hiện Đề án đã tạo ra bước chuyển mạnh mẽ trong công tác GDCT, trực tiếp góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam luôn tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành vô hạn với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu tham quan sản phẩm phục vụ công tác giáo dục chính trị

Tuy nhiên, việc đổi mới công tác giáo dục chính trị ở một số đơn vị chưa đồng bộ, chất lượng, hiệu quả chưa cao. Việc quản lý tư tưởng và các mối quan hệ của quân nhân có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, thiếu chủ động, nhạy bén, kịp thời…

Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu tham luận đã bổ sung các nội dung được xác định trong báo cáo trung tâm và vận dụng cụ thể vào nhiệm vụ của đơn vị; làm rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và đưa ra các phương hướng, đề xuất các biện pháp tăng cường công tác GDCT trong thời gian tới.

Đồng chí Chính ủy Quân chủng tặng Bằng khen cho các tập thể

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng biểu dương những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 124 và Đề án thời gian qua. Đồng chí Chính ủy Quân chủng yêu cầu: Cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp phải tiếp tục chủ động, tích cực nghiên cứu đổi mới chương trình, nội dung cho phù hợp với thực tiễn, bắt nhịp với tình hình cả về hình thức, phương pháp giáo dục cũng như biên soạn tài liệu, bài giảng. Mục tiêu hướng đến là tăng sức hấp dẫn, thuyết phục của công tác GDCT nhằm thu hút các đối tượng đến với công tác GDCT bằng niềm vui, niềm hứng khởi.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần đặc biệt quan tâm chăm lo bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực, động cơ, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị. Trong đó, chú trọng bồi dưỡng, tập huấn về năng lực tham mưu, tổ chức quản lý, phương pháp giảng dạy, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin; tác phong sâu sát, gần gũi, tận tụy, chia sẻ, lắng nghe tâm tư, nhu cầu, nguyện vọng của bộ đội…

Chuẩn Đô đốc Đoàn Văn Chiều, Chủ nhiệm Chính trị Hải quân tặng Bằng khen các cá nhân

Dịp này, Đảng ủy Quân chủng Hải quân đã đề nghị Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen 6 tập thể, 7 cá nhân; trao thưởng 22 tập thể, 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 124 và Đề án.

Tin, ảnh: Phúc Vinh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn