Đảng ủy Quân cảng Sài Gòn tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382

HQ Online -

Chiều 30/5, tại TP. Hồ Chí Minh, Đảng ủy Quân cảng Sài Gòn tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 382-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới. Dự và chỉ đạo hội nghị có Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà, Phó Tư lệnh Hải quân. Đại tá Nguyễn Năng Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng công ty chủ trì.

Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà phát biểu chỉ đạo

Những năm qua, Đảng ủy Quân cảng Sài Gòn và cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả công tác kỹ thuật. Cán bộ, công nhân viên, người lao động nhận thức tốt, tâm huyết, trách nhiệm trong quản lý, khai thác, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng trang bị và phương tiện kỹ thuật. Công tác xây dựng chính quy ngành kỹ thuật từng bước được nâng lên, đi vào chiều sâu, nền nếp.

Các đơn vị trong Quân cảng Sài Gòn luôn quản lý chặt chẽ trang bị, vật tư kỹ thuật; tích cực củng cố, hiện đại hóa, nâng cao năng lực hệ thống cầu cảng, bến bãi, kho tàng, nhà xưởng. Tuổi thọ, tính đồng bộ của tàu, xe, phương tiện trong sản xuất kinh doanh được nâng cao. Hệ số bảo đảm kỹ thuật luôn đạt và vượt chỉ tiêu trên giao.

Quang cảnh hội nghị

Công tác nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật trở thành phong trào thi đua sâu rộng, thường xuyên. Đơn vị đã có nhiều đề tài nghiên cứu ở cấp Bộ Quốc phòng, Quân chủng và nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng thành công vào thực tế, mang lại hiệu quả cao, góp phần nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, xây dựng ngành kỹ thuật chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu khai thác, sử dụng, làm chủ trang bị kỹ thuật mới…

Đại tá Nguyễn Năng Toàn phát biểu

Thời gian tới, Đảng ủy Quân cảng Sài Gòn tiếp tục triển khai đồng bộ các chủ trương, biện pháp thực hiện nghị quyết, kết luận, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 382 ở các cấp phù hợp với thực tiễn và yêu cầu, nhiệm vụ; tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng toàn diện công tác kỹ thuật; tạo bước đột phá về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật trong xây dựng ngành kỹ thuật chính quy, hiện đại...

Cán bộ, công nhân viên, người lao động đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ tự chủ, công nghệ nội địa vào sản xuất kinh doanh; thực hiện có chiều sâu Cuộc vận động 50 và 2 khâu đột phá ngành kỹ thuật, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội nghị, Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà biểu dương những kết quả nổi bật của Quân cảng Sài Gòn sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 382. Đồng chí yêu cầu đơn vị tăng cường giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, công nhân viên, người lao động; phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện công tác kỹ thuật…

Cấp ủy các cấp lãnh đạo triển khai thực hiện các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch bảo đảm tiến độ theo quy định; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, ứng dụng vào sản xuất kinh doanh…

Trao thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Dịp này, Đảng ủy Quân cảng Sài Gòn tặng Giấy khen cho 12 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kỹ thuật.

          Tin, ảnh: Công Hoan

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn