Đảng ủy Cục Kỹ thuật Hải quân: Thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 7, Khóa XII và học tập các chuyên đề sĩ quan năm 2018

HQ Online -

Ngày 31-5, tại Hải Phòng, Cục Kỹ thuật Hải quân tổ chức thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 7, Khóa XII và học tập các chuyên đề sĩ quan năm 2018. Đại tá Phạm Thanh Sơn, Bí thứ Đảng ủy, Chính ủy Cục Kỹ thuật chủ trì.

Tham dự hội nghị có 185 đồng chí là cán bộ, nhân viên khối cơ quan Cục Kỹ thuật; giám đốc, chủ nhiệm kho, chính ủy, chính trị viên; chỉ huy các phòng, phân xưởng, ban, phân kho, trạm, đội và tương đương của các đơn vị khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh.

Đại tá Ngô Văn Thành, Chủ nhiệm Chính trị Cục Kỹ thuật truyền đạt nội dung hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Cục Kỹ thuật đã thông báo nội dung, chương trình Hội nghị Trung ương 7, Khóa XII, trọng tâm là: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội…

Trong quá trình thông báo, đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Cục đã liên hệ thực tiễn sát hoạt động Cục, Quân chủng để cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn nội dung của Hội nghị Trung ương 7, Khóa XII.

Quang cảnh hội nghị

Về học tập các chuyên đề sĩ quan, hội nghị đã nghe giới thiệu các chuyên đề theo kế hoạch giáo dục chính trị năm 2018. Việc học tập đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội trong quân đội hiện nay; tăng cường quản lý các mối quan hệ xã hội của quân nhân ở đơn vị cơ sở trong tình hình mới; cơ hội và thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với quân đội trong tình hình mới và công tác dân vận của quân đội khi tham gia xử lý tình huống phức tạp ở cơ sở.

Thường vụ Đảng ủy Cục Kỹ thuật yêu cầu sau hội nghị này, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong toàn Cục tổ chức thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 7, Khóa XII và tổ chức học tập các chuyên đề sĩ quan năm 2018 đến các cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị, tạo niềm tin, sự thống nhất về hành động trong cán bộ, chiến sĩ, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Tin, ảnh: Trọng Giáp

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn