Đảng ủy Cục Chính trị và Cục Hậu cần Hải quân: Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Khóa XII của Đảng

HQ Online -

Ngày 15 và 16-8, tại Hải Phòng, Đảng ủy Cục Chính trị và Đảng ủy Cục Hậu cần Hải quân tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII cho 520 đồng chí cán bộ, đảng viên và quần chúng của hai cơ quan.

Đại tá Nguyễn Trung Dũng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Cục Chính trị Hải quân, Trưởng Phòng kế hoạch Tổng hợp quán triệt nội dung Nghị quyết số 11-NQ/TW

Các nội dung được học tập tại hội nghị gồm: Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Các đại biểu Cục Hậu cần Hải quân trao đổi tại hội nghị

Sau khi học tập, các đơn vị sẽ viết thu hoạch để đánh giá kết quả học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết ở các cấp.

Tin, ảnh:Thanh Tùng, Đức Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn