Đảng bộ Lữ đoàn Không quân Hải quân 954: Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

HQ Online -

Ngày 26 và 27-5, Đảng bộ Lữ đoàn 954 Hải quân tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân chủng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân dự và chỉ đạo. Tham dự đại hội có đại biểu thủ trưởng Cục Chính trị, Bộ Tham mưu Hải quân; đại diện các cơ quan chức năng Quân chủng và 105 đảng viên trong Đảng bộ Lữ  đoàn.

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm phát biểu chỉ đạo

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 đã quán triệt sâu sắc nghị quyết của đảng ủy các cấp, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tích cực, chủ động, lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, hoàn thành các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Đảng bộ Lữ đoàn luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nội bộ đoàn kết, thống nhất cao; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng không ngừng nâng lên. Lữ đoàn thường xuyên duy trì khả năng SSCĐ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao...

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Lữ đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Về phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025, đại hội xác định: Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng Lữ đoàn VMTD tiêu biểu mẫu mực, có trình độ, khả năng SSCĐ cao, ứng phó kịp thời với mọi tình huống; thực hiện đồng bộ các đột phá, tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, vững chắc về xây dựng Lữ đoàn “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn lần thứ XIII.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm ghi nhận và đánh giá cao kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Lữ đoàn trong nhiệm kỳ qua đồng thời yêu cầu đại hội thảo luận, phân tích làm rõ những nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm để tìm ra giải pháp phù hợp nhằm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Đặc biệt là, đơn vị cần triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ, huấn luyện bay và bảo đảm an toàn bay, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao...

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Lữ đoàn đoàn nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí; bầu 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: Đức Kiên, Xuân Hưng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn