Đảng bộ Bộ Tham mưu Hải quân: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

* Chuẩn Đô đốc Nguyễn Thế Tốt, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng Hải quân

HQVN -

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Bộ Tham mưu (BTM) lãnh đạo cơ quan hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, nhất là tham mưu, đề xuất giúp Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng chỉ đạo, chỉ huy các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Đảng ủy BTM thường xuyên quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; cụ thể hóa vào mục tiêu, biện pháp lãnh đạo sát chức năng, nhiệm vụ; tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả. Đảng ủy, ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, phân công lãnh đạo công tác trọng yếu, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm.

Huấn luyện hiệp đồng đổ bộ đường biển. Ảnh: Phóng viên

Đảng bộ quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, thực sự là hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết trong đơn vị; hàng năm có trên 80% tổ chức đảng trực thuộc đạt TSVM.

Các tổ chức đảng duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện đúng phương châm “chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”. Toàn Đảng bộ kiểm tra, giám sát chuyên đề 250 lượt tổ chức đảng và 3.529 lượt đảng viên (tăng 2 lượt tổ chức đảng và 302 lượt đảng viên so với nhiệm kỳ trước); chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xử lý đơn thư và thi hành kỷ luật Đảng theo thẩm quyền, góp phần ngăn ngừa vi phạm, thắt chặt kỷ cương, củng cố đoàn kết thống nhất nội bộ.

Các đảng bộ, chi bộ làm tốt công tác xây dựng đội ngũ đảng viên (kết nạp 183 đảng viên mới) gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ; thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình công tác cán bộ, coi trọng quy hoạch, bố trí cán bộ chủ trì với kiện toàn cấp ủy. Đại đa số cán bộ, đảng viên đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương; tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, trình độ; trung bình cả nhiệm kỳ có trên 80% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Chủ động nắm và dự báo chính xác tình hình, Đảng ủy, thủ trưởng BTM đã tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng các phương án đấu tranh; chỉ đạo, chỉ huy, điều hành lực lượng xử trí đúng đối sách các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền, môi trường hòa bình, ổn định trên biển; xây dựng, phát triển lực lượng “tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt”; kiện toàn tổ chức, biên chế, trang bị các cơ quan, đơn vị và hoàn thành tinh giản 10% quân số cơ quan chiến dịch. Công tác huấn luyện, làm chủ VKTBKT, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật có chuyển biến tiến bộ. Quân chủng phát triển ổn định, tiến lên chính quy, hiện đại một cách vững chắc, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu được nâng lên…

Những năm tới, dự báo tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Nhiệm vụ xây dựng Quân chủng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, làm nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc rất nặng nề, đặt ra cho BTM những yêu cầu mới cao hơn. Đảng ủy, Thủ trưởng BTM xác định phải triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó khâu then chốt là xây dựng Đảng bộ TSVM, có năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu cao, lãnh đạo BTM hoàn thành tốt chức năng cơ quan tham mưu, chỉ đạo chiến dịch.

Đảng bộ BTM tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng;  nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các tổ chức đảng chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; thường xuyên kiện toàn quy chế làm việc, lãnh đạo công tác trọng yếu; giữ vững chế độ sinh hoạt và khối đoàn kết thống nhất; phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, đề ra chủ trương lãnh đạo sát đúng, tổ chức thực hiện hiệu quả; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có chất lượng, cơ cấu hợp lý, gắn với kiện toàn cấp ủy và xây dựng tổ chức đảng TSVM, đơn vị VMTD.

Đội ngũ cán bộ các cấp đề cao vai trò tiền phong gương mẫu; phẩm chất tốt, bản lĩnh vững vàng; chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đặc biệt, cán bộ chủ trì cơ quan cấp chiến dịch phải nêu gương về mọi mặt; có tầm nhìn, tư duy sắc sảo, phương pháp, tác phong lãnh đạo, chỉ đạo khoa học, quyết liệt, sâu sát cơ sở; có khả năng đánh giá, nhận định tình hình, tham mưu, đề xuất đúng, trúng, hiệu quả; có trình độ, kinh nghiệm tổ chức, chỉ huy, quản lý, điều hành cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ.

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng theo hướng “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát mở rộng”; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; xử lý dứt điểm khâu yếu, mặt yếu, tạo chuyển biến trên các mặt công tác của cơ quan, đơn vị.

Đảng ủy, thủ trưởng BTM tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu giúp Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng nắm, dự báo và xử trí tình huống đúng đối sách, bảo vệ vững chắc chủ quyền, không để xảy ra xung đột, bị động, bất ngờ. BTM chủ động đề xuất xây dựng các phương án, kế hoạch phù hợp với tình hình, đối tượng, thực lực trang bị, nghệ thuật tác chiến; phát triển lực lượng “tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt”; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển vững mạnh. Cơ quan BTM tăng cường chỉ đạo đơn vị luyện tập, diễn tập theo phương án; nghiên cứu cách đánh trong tác chiến độc lập và hiệp đồng; đổi mới công tác huấn luyện, đào tạo, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn; đẩy mạnh đối ngoại quốc phòng, nâng cao uy tín, vị thế của Hải quân Việt Nam, xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển…

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn