Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ bảy

Chiều 1/10, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ bảy, nhiệm kỳ 2020 - 2025; gặp mặt các đồng chí Ủy viên Quân ủy Trung ương, các đại biểu quân đội dự Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII.

Dự hội nghị có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến; Thượng tướng Lê Huy Vịnh; Thượng tướng Vũ Hải Sản.

Dự hội nghị còn có đại biểu lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam và lãnh đạo các tổng cục, cơ quan chức năng của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ bảy

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Quân ủy Trung ương

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ bảy

Các đại biểu tham dự Hội nghị Quân ủy Trung ương

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam; Kết luận số 31-KL/TW ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược Quân sự Việt Nam và Báo cáo đề nghị cho chủ trương tiếp tục đào tạo đối tượng dân sự tại một số cơ sở đào tạo trong quân đội.

Tại buổi gặp mặt các đồng chí Ủy viên Quân ủy Trung ương, đại biểu quân đội dự Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII; Thủ trưởng Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã thông báo, dự báo tình hình trong và ngoài nước liên quan, tác động đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; thông tin một số nội dung chương trình Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII và một số yêu cầu đối với các đồng chí dự hội nghị.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ bảy

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu tại hội nghị 

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ bảy

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam phát biểu tại hội nghị 

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, đánh giá cao trách nhiệm của Cơ quan Thường trực, Tổ biên tập trong thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ, quán triệt, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, hướng dẫn của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Kế hoạch của Bộ Quốc phòng về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam; 5 năm thực hiện Kết luận số 31-KL/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược quân sự Việt Nam bảo đảm nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả.

Đại tướng Phan Văn Giang giao Cơ quan Thường trực chỉ đạo tiếp thu ý kiến của Quân ủy Trung ương tại hội nghị, khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ; phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân; tổng hợp nội dung, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo Trung ương đúng thời gian quy định. 

Về đề nghị cho chủ trương tiếp tục đào tạo đối tượng dân sự tại một số cơ sở đào tạo trong quân đội, Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ, Quân ủy Trung ương thống nhất về chủ trương báo cáo Trung ương, Chính phủ cho phép một số cơ sở đào tạo trong Quân đội được tiếp tục tuyển sinh, đào tạo đối tượng dân sự một số ngành mũi nhọn, lưỡng dụng, chuyên sâu, có thế mạnh, xã hội có nhu cầu, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; giao Thường vụ Quân ủy Trung ương chỉ đạo Bộ Tổng Tham mưu xây dựng Đề án, hoàn chỉnh các văn bản báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ bảy

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ bảy

Quang cảnh Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ bảy

Đại tướng Phan Văn Giang thông báo tóm tắt về kết quả thực hiện công tác quân sự, quốc phòng thời gian qua; đồng thời yêu cầu các đồng chí Ủy viên Quân ủy Trung ương thường xuyên nắm chắc tình hình, nhất là những nội dung có liên quan, tác động đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương trong thực hiện các mục tiêu về xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh; hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch năm 2023.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII tập trung tổng kết nhiều nghị quyết quan trọng và thành lập các tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng. Để góp phần vào thành công của hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các đồng chí Ủy viên Quân ủy Trung ương đề cao chức trách, nhiệm vụ, tích cực nghiên cứu, phát huy tư duy chiến lược trong tham gia xây dựng các chủ trương của Đảng; đồng thời, cùng cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu năm 2023, định hướng rõ phương hướng, nhiệm vụ để triển khai thực hiện.

Theo QĐND điện tử

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn