Cục Kỹ thuật Hải quân: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7, Khóa XII

HQ Online -

Ngày 10-7, tại Hải Phòng, Cục Kỹ thuật Hải quân tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết lãnh đạo 6 tháng cuối năm 2018 và các nghị quyết Trung ương 7, Khóa XII.

Đại tá Phạm Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Kỹ thuật chủ trì hội nghị và trực tiếp quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Nghị quyết số 26.

Đại tá Phạm Thanh Sơn, Chính ủy Cục Kỹ thuật quán triệt tại hội nghị

Tham dự hội nghị có hơn 200 cán bộ, nhân viên khối cơ quan Cục Kỹ thuật; cán bộ trong Ban Giám đốc, Ban Chủ nhiệm, chỉ huy các phòng, phân xưởng, ban, phân kho, trạm, đội và tương đương của các đơn vị khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh.

Đồng chí Chính ủy Cục đã khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhấn mạnh một số kết quả lãnh đạo đạt được nổi bật như: Đã thường xuyên bám sát tình hình nhiệm vụ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức bảo đảm kịp thời, đầy đủ số lượng, chất lượng, đồng bộ tàu, vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) cho các lực lượng trong toàn Quân chủng; lãnh đạo triển khai thực hiện tốt kế hoạch sửa chữa tàu, xe, VKTBKT; tổ chức việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, các chuyên đề sĩ quan, Hội nghi sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới"; tổ chức tốt Hội thi thư viện, phòng đọc; chỉ đạo tổ chức tốt “Tọa đàm cán bộ, sĩ quan trẻ” cấp Cục năm 2018 tại các khu vực; triển khai thực hiện chủ trương về giảm 10% quân số khối cơ quan Cục và phương án điều chuyển các kho 703, 714, 862, 710 về các Vùng…

Các đại biểu dự hội nghị

6 tháng cuối năm 2018, nhiệm vụ của Cục Kỹ thuật nhiều, yêu cầu cao. Thủ trưởng Cục Kỹ thuật yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng và người lao động trong toàn Cục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tính tích cực, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Nội dung học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, Khóa XII tập trung vào Nghị quyết số 26 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ”, Nghị quyết số 27 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và Nghị quyết số 28 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Các nghị quyết này là sự cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đây là những quyết sách quan trọng vừa cơ bản vừa cấp bách của Đảng, đề cập đến những vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, tác động trực tiếp đến đời sống của cán bộ, nhân dân cả nước.

Các đại biểu trao đổi tại hội nghị

Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Cục Kỹ thuật yêu cầu sau hội nghị này, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong toàn Cục tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, Khóa XII và Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Cục đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị; tạo niềm tin, sự thống nhất về hành động trong cán bộ, chiến sĩ, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Tin, ảnh: Trọng Giáp

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn