Cục Kỹ thuật Hải quân: Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp đảng

HQ Online -

Sáng 23/11, tại TP. Hải Phòng, Đảng ủy Cục Kỹ thuật Hải quân tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp đảng. Đại tá Hoàng Hữu Sơn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Cục Kỹ thuật dự, chỉ đạo.

Quang cảnh lớp học

Tham gia lớp bồi dưỡng có 21 học viên của các đơn vị trong Cục Kỹ thuật khu vực phía Bắc.

Trong thời gian 2 ngày các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các học viên còn được cung cấp thêm kiến thức về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và vai trò, trách nhiệm của đảng viên.

Sau khi kết thúc lớp học, Ban tổ chức sẽ kiểm tra đánh giá kết quả làm cơ sở cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo quy định.

Tin, ảnh: Viết Hải

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn