Cục Hậu cần Hải quân: Phong trào thi đua Quyết thắng thiết thực, hiệu quả, sâu rộng, có nhiều mô hình mới

Đại tá Đào Ngọc Quỳ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần Hải quân

HQVN -

Cục Hậu cần triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) và phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) trong giai đoạn yêu cầu của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo ngày càng cao; nhiệm vụ bảo đảm hậu cần rất nặng nề, khẩn trương, đặt ra những yêu cầu mới về đổi mới tư duy, nội dung, mục tiêu, biện pháp tổ chức phong trào TĐQT lên một tầm cao mới.

5 năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã thường xuyên quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác TĐKT; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp; sự tham mưu đúng, trúng, kịp thời của cơ quan giúp việc trong xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, yêu cầu cụ thể của phong trào thi đua để xác định nội dung, chỉ tiêu, biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả thiết thực.

Khoa Sinh Lý, Viện Y học Hải quân huấn luyện chuyển giao kỹ thuật điều trị bệnh giảm áp. Ảnh: Hoàng Triệu

Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đúng về tình hình nhiệm vụ; nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm cao, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ Cục Hậu cần luôn xác định tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; sẵn sàng chấp nhận gian khổ, hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Phong trào thi đua của Cục Hậu cần Hải quân đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. 5 năm qua, Đảng bộ Cục kết nạp được 115 đảng viên mới, nâng tỷ lệ lãnh đạo trong Đảng bộ từ 92,6% năm 2013 lên 94,8% năm 2018. Các tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; các phong trào, mô hình hoạt động được đổi mới, có chiều sâu, cổ vũ cán bộ, đoàn viên, hội viên phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tích cực thi đua hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều mô hình được triển khai có hiệu quả như: Mô hình “Khoa, ban 3 tốt”, mô hình “10 việc tốt”, mô hình “Đơn vị sản xuất giỏi” …

Phong trào TĐQT đã động viên toàn thể quân nhân, CNVQP Cục Hậu cần khắc phục khó khăn; đoàn kết, thống nhất; tích cực đổi mới, phương pháp, tác phong công tác; thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân chủng và Tổng cục Hậu cần những chủ trương, biện pháp hiệu quả trong các mặt công tác hậu cần Hải quân; tổ chức bảo đảm đúng, đủ, kịp thời mọi yêu cầu về hậu cần cho các nhiệm vụ, các lực lượng của Quân chủng. Các cơ quan chức năng của Cục đã hướng dẫn, chỉ đạo, nâng cao khả năng và đổi mới phương thức bảo đảm hậu cần cho các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển, đảo; chỉ đạo các cơ quan, phân đội hậu cần các cấp tổ chức luyện tập, nâng cao khả năng cơ động bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ.

Phong trào TĐQT thực sự là động lực, động viên toàn thể cán bộ, đảng viên ở các cơ quan, đơn vị nỗ lực cố gắng, khắc phục mọi khó khăn, phát huy trách nhiệm; thực hiện tốt chức năng tham mưu; tích cực đổi mới phương pháp, tác phong công tác; tổ chức thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả các nội dung công tác hậu cần Hải quân. Các phong trào thi đua: “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”; “Xây dựng đơn vị Quân y 5 tốt”; “Xây dựng, quản lý doanh trại chính quy-xanh-sạch-đẹp”; “Xây dựng đơn vị quản lý, sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả”; “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy-an toàn-hiệu quả”… đã đi vào thực tiễn, có sức lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng.

Cấp phát xăng dầu tại Phân kho Tiên Hội, Kho 700, Cục Hậu cần Hải quân. Ảnh: Thanh Thủy

5 năm qua Cục Hậu cần đã kết hợp chặt chẽ giữa thi đua huấn luyện giỏi với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; tích cực đổi mới phong cách, tác phong công tác. Phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm” được gắn kết chặt chẽ với nội dung, chỉ tiêu của các đợt thi đua cao điểm, đột kích. Cục đẩy mạnh thi đua nâng cao chất lượng huấn luyện thực hành, hội thi, hội thao, huấn luyện chuyên ngành, nghiệp vụ, huấn luyện các đội phẫu thuật, các kíp mổ trên biển; huấn luyện lực lượng dự bị động viên, tập huấn quân sự; tăng cường quản lý bộ đội, bảo đảm an toàn đơn vị; an toàn kho hàng, cầu cảng, doanh trại; an toàn trong thu dung, cấp cứu điều trị bệnh nhân...

Phong trào TĐQT đã trực tiếp góp phần triển khai toàn diện các mặt công tác hậu cần, tài chính, bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất. Toàn Cục đã thực hiện tốt các biện pháp quản lý, chăm sóc sức khoẻ cho bộ đội không để dịch bệnh xảy ra, quân số khỏe luôn đạt từ 99% đến 99,48%. 

Ở Cục Hậu cần, cán bộ, chiến sĩ từ cơ quan đến đơn vị luôn phát huy tốt ý thức tự lực tự cường, tích cực thi đua thực hiện tốt cuộc vận động "Quản lý khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; phong trào "Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”; xây dựng “Buồng bệnh thanh niên tự quản”, “Kho hàng thanh niên”, “Con tàu thanh niên, buồng lái thanh niên”… Phong trào thi đua đã gắn thực hiện CVĐ 50 và 2 khâu đột phá về công tác kỹ thuật Hải quân. Việc duy trì thường xuyên thi đua trong hội thi, hội thao tàu, xe tốt; hội thi điều dưỡng viên… với nhiều nội dung, hình thức mới đã tăng thêm tính đa dạng, thiết thực và hiệu quả.

Đẩy mạnh phong trào TĐQT trong công tác dân vận, các cơ quan, đơn vị tích cực tham gia cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; phát động và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua Cục Hậu cần Hải quân chung sức xây dựng nông thôn mới” như: Tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.200 đối tượng chính sách; đóng góp, xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa hơn 600 triệu đồng, quỹ tại địa phương gần 300 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 8 nhà đồng đội; tặng 10 sổ tiết kiệm; nhận phụng dưỡng 4 Mẹ VNAH, mẹ liệt sĩ cô đơn, con thương binh nặng...

Từ thực tiễn phong trào thi đua, các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trên các lĩnh vực, các mặt công tác được phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng, nhân rộng... 5 năm qua, toàn Cục có 17/26 tập thể được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng” 2 năm trở lên; 36 cá nhân 2 lần đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở” trở lên.

Thời gian tới, Đảng uỷ, chỉ huy Cục Hậu cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào TĐQT theo hướng thiết thực, hiệu quả, sâu rộng; kết hợp chặt chẽ phong trào TĐQT với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào, cuộc vận động của các cấp, các ngành; hướng mục tiêu thi đua vào hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; khích lệ, động viên, phát triển các mô hình, cách làm mới có hiệu quả cao... tạo động lực mạnh mẽ hơn xây dựng Cục VMTD, Đảng bộ TSVM vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

5 năm qua, Cục Hậu cần liên tục được Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân tặng Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng”; 12 tập thể, 15 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng; 6 tập thể được Bộ Tư lệnh Hải quân tặng Cờ thi đua; 26 tập thể được tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; 6 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quân” và nhiều phần thưởng khác trong và ngoài Quân chủng.

 

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn