Cục Chính trị Hải quân: Tổ chức tham mưu, đề xuất hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong toàn Quân chủng và là đơn vị điểm về thực hiện biểu biên chế năm 2018

* Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân chủng, Chủ nhiệm Chính trị Hải quân

HQ Online -

Cách đây 59 năm, ngày 24-1-1959, Cục Phòng thủ bờ bể được Bộ Quốc phòng chuyển đổi thành Cục Hải quân. Tổ chức biên chế của Cục Hải quân gồm 5 phòng (Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Công trình và Đo đạc biển) và 5 đơn vị trực thuộc. Ngày 3-1-1964, cùng với quyết định đổi tên Cục Hải quân thành Bộ Tư lệnh Hải quân, các phòng Tham mưu, Chính trị, Hậu cần của cơ quan Cục Hải quân đổi tên là Cục Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần Hải quân.

Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng, phát triển, trưởng thành, Cục Chính trị Hải quân luôn phát huy tính chủ động, sáng tạo, nhạy bén và tích cực tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) góp phần xây dựng Quân chủng luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; trở thành Quân chủng chính quy, hiện đại, là lực lượng nòng cốt quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cục Chính trị Hải quân đã vượt qua mưa bom, bão đạn, bám sát từng con tàu, từng trận địa để triển khai hoạt động CTĐ, CTCT, kịp thời giải quyết những vướng mắc nảy sinh trong và sau chiến đấu; trực tiếp cổ vũ, động viên bộ đội vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao; góp phần quan trọng để Quân chủng làm nên 8 chiến công tiêu biểu, xuất sắc, góp phần cùng quân và dân ta làm nên thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước…

Trước yêu cầu và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong giai đoạn mới, đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Chính trị Hải quân tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, xây dựng đội ngũ vững mạnh, làm tốt nhiệm vụ tham mưu và trực tiếp thực hiện có hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong toàn Quân chủng; thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”.

Cục Chính trị đã tham mưu, đề xuất với Đảng ủy Quân chủng thực hiện tốt việc quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII trong toàn Quân chủng.

Thiếu tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân làm việc với Cục Chính trị Hải quân. Ảnh: Duy Khánh

Cùng với các cơ quan Quân chủng, Cục Chính trị Hải quân đã tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân về nhiệm vụ quân sự-quốc phòng; nắm chắc, dự báo, đánh giá đúng, trúng tình hình liên quan đến chủ quyền vùng biển Việt Nam và an ninh, an toàn trên Biển Đông; tham mưu, đề xuất với trên xử trí kịp thời, đúng đối sách, các tình huống trên biển, đảo góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ biển, đảo của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, để xây dựng, phát triển đất nước.

Năm 2017, hoạt động CTĐ, CTCT trong toàn Quân chủng đã được triển khai theo đúng kế hoạch, toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu, nhiệm vụ của Quân chủng. Công tác kiểm tra-giám sát được tiến hành đúng phương châm, kế hoạch. Công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ bảo đảm đúng nguyên tắc, đúng quy trình, đúng người, triển khai với nhiều biện pháp quyết liệt và hiệu quả. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chỉ đạo chặt chẽ; 100% cơ quan, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về chính trị. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thi đua, khen thưởng luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, thường xuyên đổi mới; công tác tuyên truyền biển, đảo được mở rộng và có chiều sâu, tiếp tục thu hút được nguồn lực xây dựng Quân chủng; công tác chính sách, hậu phương quân đội được quan tâm chu đáo, nghĩa tình, nhất là tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ; công tác quần chúng và hoạt động của Hội đồng quân nhân có nhiều hoạt động thiết thực với nội dung, hình thức phong phú, sáng tạo, hiệu quả. Tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ, QNCN, CNVQP trong Quân chủng ổn định; dân chủ cơ sở và đoàn kết nội bộ được phát huy; trận địa chính trị, tư tưởng được giữ vững và tăng cường.  

Bước sang năm 2018 - năm bản lề triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Cục Chính trị Hải quân tiếp tục tổ chức tốt việc học tập, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; thực hiện tốt "Một tập trung, ba đột phá" trong CTĐ, CTCT và thực hiện hiệu quả các đề án đã được Quân ủy Trung ương phê duyệt, nhất là Đề án "Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới".

Quang cảnh Hội nghị CTĐ, CTCT Quân chủng Hải quân năm 2018. Ảnh: Duy Khánh

Năm 2018, Quân chủng triển khai nhiều phong trào hành động cách mạng, nhất là phong trào thi đua Quyết thắng với chủ đề "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, làm chủ, quyết thắng", tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Hải quân lần thứ 8, đẩy mạnh hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" (11-6-1948 - 11-6-2018). Quân chủng tiếp tục triển khai thực hiện chặt chẽ, hiệu quả hoạt động "Đền ơn, đáp nghĩa"; làm tốt các chế độ chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội, lực lượng dôi dư khi chấn chỉnh lực lượng, cơ cấu lại, đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp; chủ động nghiên cứu, đề xuất, báo cáo trên giải quyết các chế độ trợ cấp, phụ cấp cho lực lượng đặc thù, đơn vị mới.

Năm nay cũng là năm Quân chủng triển khai thực hiện mô hình “Đơn vị 3 tiêu biểu” (Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; giữ nghiêm kỷ luật; an toàn tuyệt đối). Do đó, việc định hướng, giáo dục, rèn luyện cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt nêu cao tính tiền phong gương mẫu là một việc làm quan trọng, cấp thiết. Hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ phải được tiến hành đồng bộ, hiệu quả mà trọng tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, phòng chống bão lũ, tìm kiếm cứu nạn.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân về giảm 10% biểu biên chế ở cơ quan cấp Quân chủng theo lộ trình 2018-2020 và Cục Chính trị là đơn vị điểm, Cục Chính trị Hải quân đang khẩn trương, quyết liệt triển khai ngay từ đầu năm 2018. Cục Chính trị đã chọn Phòng Cán bộ là cơ quan thực hiện điểm về nội dung này. Cùng với đó là việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng; trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng phù hợp, cơ cấu hợp lý, chất lượng cao; thực hiện quy hoạch cán bộ giữa nhiệm kỳ.

Tiết mục "Ngọn lửa niềm tin" do cán bộ, nhân viên Cục Chính trị biểu diễn tại Chương trình Chúng tôi là chiến sĩ. Ảnh: Hoàng Việt

Cục Chính trị sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo sự chuyển biến tích cực về tổ chức biên chế, chất lượng huấn luyện và đào tạo; xây dựng cơ quan "3 mạnh" và tích cực lựa chọn, nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả về CTĐ, CTCT. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn với Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân" và Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo tiếp tục được mở rộng theo lộ trình gắn với thu hút nguồn lực xây dựng Quân chủng. Cục Chính trị tiếp tục kịp thời định hướng tư tưởng trước nhiệm vụ mới, diễn biến mới; những vấn đề lớn, phức tạp; đấu tranh có hiệu quả chống "Diễn biến hòa bình" trên không gian mạng; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ bí mật, bảo đảm an toàn cho các mục tiêu, nhiệm vụ của Quân chủng.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh, Cục Chính trị Hải quân quyết tâm quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng; đổi mới phương pháp, tác phong công tác, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đội ngũ cán bộ chủ trì, người đứng đầu các cấp luôn gương mẫu, trách nhiệm, có đức hy sinh vì công việc và trước bộ đội; xây dựng Cục mạnh về tham mưu đề xuất, mạnh về hướng dẫn tổ chức thực hiện và mạnh về xây dựng nội bộ cơ quan đơn vị, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân được Đảng, Nhà nước tôn vinh, trao tặng.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn