Công tác tuyên huấn toàn quân 6 tháng đầu năm: Triển khai toàn diện, đồng bộ, có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả

HQ Online -

Sáng 11-7, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tuyên huấn 6 tháng đầu năm 2018 với 30 điểm cầu. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dự và chỉ đạo. Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn chủ trì hội nghị. Chuẩn Đô đốc Đoàn Văn Chiều, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân chủ trì đầu cầu Quân chủng Hải quân.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quân chủng Hải quân

Theo báo cáo trung tâm tại hội nghị, 6 tháng đầu năm, công tác tuyên huấn trong toàn quân được triển khai toàn diện, đồng bộ, có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng. Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã chủ động quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của trên; đẩy mạnh đổi mới các hình thức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng bảo đảm chặt chẽ, đúng kế hoạch; đấu tranh phòng, chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa được tăng cường; công tác thi đua khen thưởng được tiến hành chặt chẽ, có đổi mới... Một số đơn vị được biểu dương là Quân khu 7, Tổng cục Chính trị, Quân chủng Hải quân, Tổng cục Hậu cần, Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bệnh viện Trung ương 108, Quân khu 3...

6 tháng cuối năm, công tác tuyên huấn tập trung vào quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nhận thức đúng đối tượng, đối tác, âm mưu thủ đoạn của các lực lượng thù địch; bảo đảm cho Quân đội tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao...

6/14 ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội nghị thể hiện sự đồng tình, nhất trí với đánh giá của báo cáo trung tâm; nhấn mạnh những ưu điểm, nêu rõ hạn chế, khuyết điểm; đồng thời đề xuất những giải pháp mới thực hiện công tác tuyên huấn 6 tháng cuối năm.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương, ghi nhận những cố gắng, nỗ lực và kết quả đạt được trong công tác tuyên huấn toàn quân 6 tháng đầu năm. Đồng chí nhấn mạnh: Thời gian tới, công tác tuyên huấn cần đổi mới nâng cao chất lượng quán triệt các nghị quyết của Đảng, tư duy mới về nhiệm vụ quân sự phải làm cho thật tốt, thật cụ thể, tránh chung chung; tập trung đổi mới nhất là việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện tốt quy chế phát ngôn và định hướng thông tin; thông tin tuyên truyền đối ngoại phải tiếp tục làm tốt hơn nữa; phong trào thi đua phải thực chất, hiệu quả; phát huy phối hợp với các địa phương, bộ, ban, ngành trong công tác chính trị tư tưởng... Đồng chí tin tưởng với một tinh thần kiên định, chủ động, sáng tạo, nhạy bén và quyết chiến, quyết thắng thì công tác tư tưởng nói chung và công tác tuyên huấn trong Quân đội và của từng đơn vị chắc chắn sẽ dành được nhiều thành tích mới.

Về phía Quân chủng Hải quân, 6 tháng đầu năm, công tác tuyên huấn đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Nổi bật là: Quân chủng đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, trọng tâm là trong các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, cứu hộ cứu nạn, thực hiện giảm 10% quân số cơ quan Bộ Tư lệnh và sắp xếp, cơ cấu lại các doanh nghiệp; bước đầu thực hiện có hiệu quả phương châm, hành động trong công tác giáo dục chính trị là “Dạy bộ đội, kèm bộ đội, chăm lo cho bộ đội; kết hợp sức mạnh tổng hợp để giáo dục bộ đội; cởi mở áp lực công việc, áp lực tâm lý, áp lực thành tích cho bộ đội”; tổ chức thành công Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị cấp Quân chủng; phối hợp tổ chức thành công hàng chục chuyến tàu đón hàng ngàn đại biểu đi thăm, làm việc tại huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc; ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo (TTBĐ) với 2 tỉnh, đưa tổng số địa phương đã ký kết TTBĐ với Quân chủng lên 54/63 tỉnh, thành; công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu. Tình hình chính trị, tư tưởng ổn định; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao; yên tâm, phấn khởi, tin tưởng vào lãnh đạo, chỉ huy các cấp; chấp hành nghiêm kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

6 tháng cuối năm, Quân chủng Hải quân xác định quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp trong báo cáo Cục Tuyên huấn đã xác định. Trong đó tập trung dự báo, nắm chắc tình hình, kịp thời định hướng tư tưởng và dư luận xã hội, nhất là khi có những đột biến, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phối hợp TTBĐ trong tình hình mới; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái của các thế lực phản động, cơ hội chính trị trên không gian mạng; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với các cuộc vận động, các phong trào, tạo động lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao...

Tin, ảnh: Mai Liên

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn