Cơ quan Bộ Tư lệnh Hải quân và các đơn vị: Phát động thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân

HQ Online -

Chiều 13-8, tại Hải Phòng, cơ quan Bộ Tư lệnh Hải quân đã tổ chức lễ phát động Phong trào thi đua “Cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ Tư lệnh Hải quân thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân”. Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Hải quân dự và chỉ đạo.

Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại buổi lễ, Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải yêu cầu các cơ quan, đơn vị và cá nhân tập trung thực hiện tốt 6 nội dung cơ bản. Trong đó, đồng chí Phó Chính ủy nhấn mạnh các tập thể, cá nhân phải hình thành phong cách ứng xử, tác phong làm việc chuẩn mực, chuyên nghiệp, năng động, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương, đúng điều lệnh; rà soát, bổ sung quy chế, qui định về thái độ, trách nhiệm làm việc, văn hóa giao tiếp, ứng xử nơi công sở; thực hiện nghiêm về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong cơ quan Bộ Tư lệnh cần đề ra kế hoạch cụ thể của bản thân để chủ động thực hiện có hiệu quả các nội dung trong phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân”…

 Thủ trưởng các cơ quan Bộ Tư lệnh ký giao ước thi đua

Phong trào nhằm tiếp tục tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân viên nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; xây dựng nếp sống văn hóa, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, phong cách quân nhân, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; tích cực, tự giác, chủ động khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thời gian thực hiện phong trào thi đua từ năm 2019 đến ngày 2-9-2025.

Tin, ảnh: Phúc Vinh

 

*Tối 12-8, tại huyện đảo Phú Quốc, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua với chủ đề “Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 127 thi đua thực hiện văn hóa công sở, văn hóa ứng xử, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”.

Đại diện các cơ quan, đơn vị Lữ đoàn 127 ký kết giao ước thi đua

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Đức Cầu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 5 yêu cầu cán bộ, chiến sĩ, Lữ đoàn 127 phải nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác thực hiện thắng lợi các nội dung thi đua. Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào tình hình, đặc điểm, nhiệm vụ của mình để cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu thi đua phù hợp; tổ chức đăng ký giao ước thi đua đến từng tập thể, cá nhân; gắn trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong quá trình thực hiện.

Kết thúc đợt thi đua, Lữ đoàn tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tốt để phong trào thi đua tiếp tục được triển khai sâu rộng và đạt kết quả tốt hơn.

Tin, ảnh; Trần Kiên, Văn Diện

 

*Cùng tối 12- 8, tại TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Lữ đoàn 681, Vùng 2 Hải quân tổ chức Phát động thi đua thực hiện văn hóa công sở với chủ đề “Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Đại diện các cơ quan, đơn vị Lữ đoàn 681 ký kết giao ước thi đua

Tại lễ phát động, các cơ quan, đơn vị đã ký giao ước thi đua tập trung vào các nội dung, chỉ tiêu: Thường xuyên quán triệt và chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, các nội qui, qui định của đơn vị về văn hóa công sở; có môi trường làm việc dân chủ, thân thiện, đoàn kết tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ phát huy trí tuệ, năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Toàn đơn vị đẩy mạnh cải cách hành chính; công khai minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian giải quyết công việc. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Lữ đoàn cam kết thực hiện tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí.

Tin, ảnh: Xuân Nguyên, Quang Hà

*Sáng 13-8, tại căn cứ Long Sơn, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân tổ chức phát động phong trào thi đua với chủ đề “Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 167 Hải quân thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Quang cảnh lễ phát động tại Lữ đoàn 167

Tại buổi phát động, Lữ đoàn đề ra 5 nội dung, chỉ tiêu thi đua đối với tập thể cơ quan, đơn vị gồm: Thường xuyên quán triệt và chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và các quy định về văn hóa công sở; có môi trường làm việc dân chủ, thân thiện, đoàn kết, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ phát huy trí tuệ, năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai, minh bạch, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc của từng cơ quan, đơn vị, công việc liên quan trực tiếp đến nhân dân; quản lý, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc theo quy định...

Mỗi cán bộ, chiến sĩ tập trung vào thực hiện các chỉ tiêu về: Phẩm chất chính trị; tinh thần, thái độ làm việc; chuẩn mực giao tiếp, ứng xử; đạo đức, lối sống; lễ tiết, tác phong.

Tin, ảnh: Nguyễn Sơn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn