Chuyển biến tích cực từ thực hiện Nghị quyết 382

HQVN -

Thời gian qua, Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW về lãnh đạo công tác kỹ thuật (CTKT) trong tình hình mới; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cũng như nâng cao chất lượng, hiệu quả CTKT, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

Ai từng đến Lữ đoàn 147 trước năm 2008 có thể nhận thấy, CTKT ở đơn vị thời gian đó còn rất nhiều khó khăn, bất cập. Khối lượng VKTB đã qua sử dụng lâu năm có hệ số kỹ thuật thấp chiếm tỷ lệ cao. Hệ thống cơ sở bảo đảm kỹ thuật còn ít, xuống cấp nhiều, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình cất giữ, bảo quản VKTBKT của đơn vị. Đội ngũ nhân viên chuyên môn kỹ thuật thiếu thợ bậc cao, khả năng tiếp cận VKTBKT, công nghệ mới còn hạn chế…

Bảo quản, bảo dưỡng VKTB sau huấn luyện tại Tiểu đoàn 473. Ảnh: Đoàn Hiệp

Nghị quyết 382 được ban hành như một “luồng gió mới”, tạo chuyển biến tích cực trong CTKT của Lữ đoàn. Nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên kỹ thuật đối với CTKT được nâng lên. Hệ thống kho, trạm, xưởng từng bước được củng cố, nâng cấp. Nền nếp chính quy kỹ thuật đi vào chiều sâu, thống nhất từ cơ quan đến đơn vị. Công tác quản lý, khai thác, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất VKTBKT và năng lực, chất lượng sửa chữa VKTBKT ngày càng được nâng cao; bảo đảm đầy đủ số lượng, chất lượng VKTBKT phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ của đơn vị.

Đại tá Vũ Tiến Dũng, Chính ủy Lữ đoàn cho biết: Để có được những kết quả nổi bật về CTKT trong những năm qua, ngay sau khi Nghị quyết 382 được ban hành, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã quán triệt sâu sắc nghị quyết đến các cơ quan, đơn vị; triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện phù hợp yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Mục tiêu chính Lữ đoàn tập trung thực hiện là: “Năng động, sáng tạo, thiết thực, vững chắc, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp toàn đơn vị”; bảo đảm tốt VKTBKT trong mọi nhiệm vụ, mọi tình huống.

Bám sát mục tiêu chính, Lữ đoàn 147 đã chủ động đưa các nội dung, chỉ thị, hướng dẫn của trên về thực hiện CTKT trong tình hình mới vào chương trình, kế hoạch giáo dục chính trị hàng năm, phù hợp với từng giai đoạn, từng đối tượng; đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ CTKT trong tình hình mới, nhất là 2 khâu đột phá “Xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ VKTBKT” và Cuộc vận động 50 về “Quản lý khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.

Thợ sửa chữa Trạm Sửa chữa tổng hợp phối hợp với kíp xe Tiểu đoàn 474 tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa xe thiết giáp tại trạm. Ảnh: Đoàn Hiệp

Việc xây dựng mô hình thực hiện CTKT theo kế hoạch của Bộ Tư lệnh Vùng 1 cũng được Lữ đoàn triển khai hiệu quả. Trong đó, đơn vị chú trọng công tác xây dựng nền nếp chính quy bảo đảm kỹ thuật; duy trì có hiệu quả “Ngày kỹ thuật” tuần, tháng, quý; làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa VKTBKT trước, trong và sau khi hoạt động, bảo đảm tình trạng kỹ thuật tốt, đồng bộ sẵn sàng cho các nhiệm vụ. Trung tá Vũ Trường Dân, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1047 chia sẻ: Thời gian qua, Tiểu đoàn đã tiến hành bảo quản, bảo dưỡng, mở niêm, niêm cất VKTBKT theo định kỳ, đúng thời gian; sửa chữa hết các hư hỏng phát hiện được trong quá trình bảo dưỡng. Từ chỗ chỉ sửa chữa nhỏ đến nay đơn vị đã sửa chữa được cụm chi tiết chính như động cơ xe tăng; kịp thời sửa chữa các hư hỏng phát sinh trong quá trình sử dụng VKTBKT; thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, công nghệ, không để tình trạng hư hỏng kéo dài, chậm sửa chữa dẫn đến phát sinh hư hỏng hệ thống. VKTBKT sau sửa chữa hoạt động tốt, phát huy được tính năng kỹ thuật.

Thời gian qua, Lữ đoàn 147 cũng đổi mới công tác huấn luyện kỹ thuật theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Thượng tá Bùi Quốc Khanh, Chủ nhiệm Kỹ thuật Lữ đoàn cho biết: Phòng Kỹ thuật đã tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tập trung huấn luyện những nội dung mới, nội dung còn yếu và chú trọng công tác bảo đảm an toàn. Đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật được huấn luyện chuyên sâu trong khai thác, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa VKTBKT; được bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học để tăng khả năng làm chủ và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành CTKT...

Nhờ áp dụng đồng bộ các biện pháp trong thực hiện Nghị quyết 382, từ năm 2008 đến nay, Lữ đoàn đã tiếp nhận hàng trăm phương tiện và vũ khí các loại bảo đảm an toàn tuyệt đối; duy trì đầy đủ số lượng, chất lượng VKTBKT cho các nhiệm vụ; hệ số kỹ thuật VKTBKT đạt và vượt 3-5% chỉ tiêu kế hoạch... Kết quả huấn luyện hàng năm, 100% đạt yêu cầu, trong đó có gần 83% khá, giỏi. Lữ đoàn có 20 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ứng dụng hiệu quả trong bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa VKTBKT.

Sự chuyển biến tích cực trong thực hiện Nghị quyết 382 ở Lữ đoàn 147 còn được cụ thể hóa trong việc Lữ đoàn được đầu tư nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật: Xây mới 3 nhà pháo, 4 nhà xe, 1 nhà kho và 1 trạm nạp điện; củng cố, nâng cấp hơn 2.500m2 nhà kho, tường rào bảo vệ…

Những kết quả đó là minh chứng cho tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo của Lữ đoàn 147 trong thực hiện Nghị quyết 382; quyết tâm bảo đảm tốt VKTBKT trong mọi nhiệm vụ, mọi tình huống; góp phần quan trọng xây dựng Lữ đoàn VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”.

Hoàng Mai

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn