Chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện

HQ Online -

Ngày 9-3, Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2021/NĐ-CP quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong (TNXP), thanh niên tình nguyện (TNTN). Nghị định có hiệu lực từ ngày ban hành.

Đội viên TNXP làm nhiệm vụ ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn được tạm hoãn hoặc miễn gọi nhập ngũ

Điều 6 Nghị định số 17/2021/NĐ-CP quy định đội viên TNXP được hưởng các chính sách sau:

- Được hưởng đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Được cấp trang phục TNXP tối thiểu mỗi năm 2 bộ, thẻ đội viên TNXP.

- Được tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ học vấn, lý luận chính trị, chuyên môn, nghề nghiệp; tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí theo quy định của pháp luật.

- Được tham gia hoạt động đoàn thể; được bồi dưỡng, xét kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, vào Đảng Cộng sản Việt Nam theo quy định của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Được ưu tiên vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định hiện hành.

- Nếu có hành động dũng cảm bị chết hoặc bị thương thuộc một trong các trường hợp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng sẽ được đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, công nhận là liệt sĩ hoặc quyết định được hưởng chính sách như thương binh theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

- Đội viên TNXP đang làm việc trong tổ chức TNXP nếu bị chết thì được hưởng trợ cấp mai táng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và được tổ chức TNXP hỗ trợ phương tiện đưa về quê quán hoặc gia đình nếu có yêu cầu của thân nhân.

- Có thời gian làm việc đủ 24 tháng trong tổ chức TNXP thì được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Kỷ niệm chương TNXP. Trường hợp thời gian tham gia tổ chức TNXP ở các đợt khác nhau hoặc gián đoạn thì được cộng dồn.

- Có công trạng, thành tích trong thực hiện nhiệm vụ được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

- Đặc biệt, đội viên TNXP làm nhiệm vụ ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật thì được hưởng thêm các chính sách sau: Được hỗ trợ một khoản sinh hoạt phí 6 tháng đầu kể từ khi làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Mỗi tháng làm việc được hưởng mức sinh hoạt phí bằng 1 lần mức lương cơ sở theo quy định của pháp luật; được tạm hoãn hoặc miễn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự.

Ngoài ra, đội viên TNXP sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được được ưu tiên khi tham gia tuyển dụng công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam cho TNTN

Điều 11, Nghị định số 17/2021/NĐ-CP quy định chính sách đối với TNTN trong quá trình hoạt động tình nguyện như sau:

- Được cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hoạt động tình nguyện tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức, nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động tình nguyện.

- Được trang bị phương tiện làm việc, phương tiện bảo hộ cá nhân cần thiết bảo đảm an toàn, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ hoạt động tình nguyện.

- Được tham gia hoạt động đoàn thể; được bồi dưỡng, xét kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam theo quy định của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Nếu bị chết hoặc bị thương khi đang thực hiện nhiệm vụ tình nguyện thuộc một trong các trường hợp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng thì được UBND cấp xã nơi diễn ra hoạt động tình nguyện đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, công nhận là liệt sĩ hoặc quyết định được hưởng chính sách như thương binh theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

- TNTN trong khi đang thực hiện nhiệm vụ bị chết thì được hỗ trợ mai táng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Trường hợp TNTN không tham gia bảo hiểm xã hội thì được cơ quan, tổ chức, đơn vị, tổ chức hoạt động tình nguyện hỗ trợ mai táng và phương tiện đưa về quê quán hoặc gia đình theo yêu cầu của thân nhân.

- Thanh niên không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc và chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tình nguyện bị tai nạn thì được cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hoạt động tình nguyện bảo đảm các chính sách sau đây:

+ Trường hợp bị tai nạn dẫn đến suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% được hỗ trợ tối thiểu một nửa chi phí cứu chữa, phục hồi sức khỏe, phục hồi chức năng bị suy giảm.

+ Trường hợp bị tai nạn dẫn đến suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên, ngoài chế độ hỗ trợ được hưởng theo quy định tại điểm a Khoản này còn được hưởng trợ cấp một lần với số tiền tối thiểu là 5 triệu đồng, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được tăng thêm tối thiểu là 1 triệu đồng.

+ Trường hợp bị chết do tai nạn lao động thì được trợ cấp một lần với số tiền tối thiểu là 50 triệu đồng.

- Thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế nhà nước, lực lượng vũ trang tham gia hoạt động tình nguyện có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và của Nhân dân mà bị thương cần điều trị theo kết luận của cơ quan y tế thì thời gian nghỉ làm việc để điều trị vẫn được tính vào thời gian công tác để hưởng các chế độ, chính sách của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Thanh niên là học sinh, sinh viên tham gia hoạt động tình nguyện có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và của Nhân dân mà bị thương cần điều trị theo kết luận của cơ quan y tế, làm gián đoạn quá trình học tập sẽ được tạo điều kiện để hoàn thành chương trình học tập.

Trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho TNXP có hành động dũng cảm

Tại Điều 21 Nghị định này, Chính phủ đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức khen thưởng, tôn vinh các tổ chức, cá nhân TNXP có nhiều thành tích trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” theo quy định của Trung ương Đoàn cho TNXP có hành động dũng cảm.

Đối với TNTN, Chính phủ cũng đề nghị Trung ương Đoàn phối hợp với các bộ, ngành liên quan chỉ đạo, định hướng, xây dựng cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho hoạt động tình nguyện của thanh niên; khen thưởng, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động tình nguyện; trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” theo quy định của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho TNTN có hành động dũng cảm trong quá trình tham gia hoạt động tình nguyện.

                                                                  Thanh Thủy (Tổng hợp)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn