Chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh trong phòng, chống dịch Covid-19

HQ Online -

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 16/NQ-CP quy định về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể như sau:

* Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam thuộc đối tượng phải áp dụng biện pháp cách lý tập trung phải chi trả:

- Chi phí đưa đón từ nơi nhập cảnh đến cơ sở cách ly.

- Chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.

- Chi phí ăn, ở, sinh hoạt theo mức giá nơi cách ly.

* Người Việt Nam đi làm việc, lao động, du học, du lịch, khám, chữa bệnh, thăm thân ở nước ngoài về phải cách ly tập trung:

- Trường hợp lựa chọn cách ly tại khách sạn, resort phải chi trả như đối với trường hợp người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam.

- Trường hợp cách ly tại các địa điểm khác phải chi trả:

+ Chi phí đưa đón từ nơi nhập cảnh đến cơ sở cách ly.

+ Chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.

+ Chi phí ăn: 80.000 đồng/người/ngày.

+ Chi phí phục vụ sinh hoạt: 40.000 đồng/người/ngày.

Trường hợp này, người cách ly thuộc hộ nghèo, cận nghèo sẽ được hỗ trợ toàn bộ các chi phí.

* Người Việt Nam được cơ quan nhà nước cử đi công tác, học tập, nghiên cứu; thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài:

- Trường hợp lựa chọn cách ly tại khách sạn, resort phải chi trả như đối với trường hợp người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam.

- Trường hợp cách ly tại các địa điểm khác được ngân sách nhà nước chi trả.

* Người Việt Nam ở trong nước phải cách ly:

- Trường hợp lựa chọn cách ly tại khách sạn, resort phải chi trả như đối với trường hợp người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam.

- Trường hợp cách ly tại các địa điểm khác phải chi trả:

+ Chi phí đưa đón từ nơi nhập cảnh đến cơ sở cách ly.

+ Chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.

+ Chi phí ăn: 80.000 đồng/người/ngày.

+ Chi phí phục vụ sinh hoạt: 40.000 đồng/người/ngày.

Trường hợp này, người cách ly thuộc hộ nghèo, cận nghèo sẽ được hỗ trợ toàn bộ các chi phí.

Trong thời gian cách ly, nếu mắc bệnh khác phải khám, chữa bệnh thì người cách ly phải chi trả toàn bộ chi phí khám, chữa bệnh như trường hợp khám, chữa bệnh thông thường.

Văn Linh (Tổng hợp)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn