Chi đội Kiểm ngư số 4: Phát huy tốt hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật

HQ Online -

Xác định công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cho cán bộ, nhân viên có ý nghĩa rất quan trọng, những năm qua, Đảng ủy, Ban chỉ huy Chi đội Kiểm ngư số 4 luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, chặt chẽ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Hằng năm, Đảng ủy, Ban chỉ huy Chi đội Kiểm ngư số 4 đều có nghị quyết lãnh đạo về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng kế hoạch, xác định rõ nội dung, thời gian phương pháp tiến hành phổ biến, giáo dục pháp luật sát với tình hình của cơ quan, đơn vị và từng đối tượng.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Bí thư Đảng ủy Chi đội cho biết: Để công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật thực sự hiệu quả, Chi đội đã vận dụng đa dạng hình thức, phù hợp với tình hình thực tiễn như: Lên lớp tập trung; sân khấu hóa; tổ chức tọa đàm, diễn đàm; phát huy hệ thống truyền thanh nội bộ, bảng tin, pa nô, khẩu hiệu...

Tọa đàm về an toàn giao thông ở Chi đội Kiểm ngư số 4

Các cơ quan, đơn vị đã phát huy tốt hệ thống tủ sách pháp luật, ngăn sách pháp luật ở các cấp từ chi đội đến các đội, tàu; cung cấp đầy đủ các văn bản pháp quy của Nhà nước, các quy định, chỉ thị của quân đội và đơn vị; đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức pháp luật của cán bộ, nhân viên.

Bên cạnh đó, thông qua sinh hoạt cơ quan, đơn vị, các tổ chức Đảng, tổ chức quần chúng, sinh hoạt đối thoại dân chủ, Ngày Pháp luật hàng tháng, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã lồng ghép phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản về pháp luật Nhà nước, quy định đơn vị, các văn bản, hướng dẫn của trên và nhiệm vụ của đơn vị. Qua đó, lãnh đạo, chỉ huy tăng cường đối thoại, trực tiếp lắng nghe các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, phản ánh của cán bộ, nhân viên… nhất là những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác, sinh hoạt để có biện pháp giải quyết phù hợp, đúng quy định.

Để “mềm hóa” công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, các cơ quan, đơn vị đã gắn với tổ chức tốt phong trào thi đua, tạo môi trường để cán bộ, nhân viên được rèn luyện, cống hiến, khắc phục tư tưởng ngại học tập pháp luật.

Anh Phạm Xuân Thể, Cán bộ Đội 1cho biết: Cấp ủy, chỉ huy các tàu trong Đội luôn chú trọng giáo dục ý thức và lợi ích của việc tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật, kỷ luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật, kỷ luật; phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật...

Hoạt động của mô hình "Mỗi ngày một câu hỏi, mỗi tuần một điều luật"

Ngoài các biện pháp trên, Chi đội còn luôn phát huy vai trò của lực lượng tuyên truyền viên, báo cáo viên. Hàng năm, Chi đội tổ chức các đợt tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp tuyên truyền cho lực lượng tuyên truyền viên, báo cáo viên; xây dựng kế hoạch, phân công chuẩn bị các nội dung, chuyên đề pháp luật; tổ chức hội nghị thông qua và tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Chỉ huy Chi đội chỉ đạo các đơn vị tăng cường kết hợp với hậu phương, gia đình để để nắm chắc việc chấp hành cán bộ nhân viên và có biện pháp giáo dục kịp thời. Đây là cách làm tốt, kênh thông tin hữu ích trong nắm bắt tư tưởng cán bộ, nhân viên để có biện pháp quản lý, xử lý kịp thời, không để bất ngờ.

Nhờ những biện pháp tích cực trên, số vụ vi phạm kỷ luật thông thường giảm hẳn. Chi đội không có vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng phải xử lý; không có đơn thư, khiếu nại tố cáo. 100% cán bộ, nhân viên có hiểu biết cơ bản về pháp luật; chấp hành nghiêm kỷ luật công tác, pháp luật Nhà nước; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Cũng qua đó, đội ngũ cán bộ quản lý, chỉ huy các cấp đã nhạy bén hơn trong nắm bắt tình hình, có những dự báo chính xác, kịp thời xử lý những vấn đề nảy sinh; giải quyết tốt các mối quan hệ; phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh hiệu quả với các biểu hiện, hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật.

Cán bộ, nhân viên Chi đội phổ biến pháp luật cho ngư dân

Không chỉ làm tốt trong đơn vị, Chi đội cũng đã chỉ đạo các tàu thực hiện nhiệm vụ trên biển tích cực tuyên truyền về các chính sách, pháp luật của Nhà nước cho ngư dân. Anh Nguyễn Văn Hiền, Cán bộ Chi đội cho biết: Từ năm 2016 đến nay, Chi đội đã tổ chức tuyên truyền pháp luật cho gần 800 lượt tàu cá với hơn 8 nghìn lượt người tham gia. Các đợt tuyên truyền đã giúp ngư dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, các quy định hoạt động khai thác đánh bắt hải sản trên các vùng biển.

Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã góp phần xây dựng các tổ chức đảng trong Chi đội Kiểm ngư số 4 TSVM; cơ quan, đơn vị VMTD, mẫu mực, tiêu biểu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: Văn Toàn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn