Các cơ quan báo chí trên địa bàn Hải Phòng đóng góp tích cực trong vai trò phản biện xã hội

HQ Online -

Chiều 6-6, tại Hải Phòng, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hải Phòng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin và giao ban báo chí tháng 6 năm 2019. Đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng và đồng chí Lương Hải Âu, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đồng chủ trì.

Quang cảnh hội nghị

6 tháng đầu năm 2019, các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố đã tập trung tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, phản ánh khách quan, trung thực, tạo sự đồng thuận trong mọi tầng lớp nhân dân đối với những chủ trương, chính sách của thành phố trong phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm túc Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; kịp thời làm rõ các vụ việc báo chí phản ánh quá trình thực thi công vụ, chỉ đạo, điều hành theo quy định của pháp luật. Có gần 12.000 tin bài của các cơ quan báo chí tuyên truyền, quảng bá hình ảnh và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế của thành phố, đáp ứng nhu cầu thông tin và tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân…

Thời gian tới, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền kết quả và những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 10, Khóa XII; việc triển khai thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, Khóa XII về xây dựng và phát triển TP. Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019); công tác lãnh đạo, điều hành của Thành ủy, HĐND và UBND thành phố…

Tin, ảnh: Hải Hà

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn