Bộ Tư lệnh Vùng 1 kiểm tra tháng đầu huấn luyện chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 158

HQ Online -

Ngày 1/4, tại huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng, đoàn kiểm tra của Bộ Tư lệnh Vùng 1 do Đại tá Bùi Văn Chiến, Phó Tham mưu trưởng Vùng làm trưởng đoàn đến kiểm tra kết quả sau 1 tháng huấn luyện chiến sĩ mới (CSM) tại Tiểu đoàn 158.

Quang cảnh buổi quán triệt nội dung kiểm tra

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá: Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn 158 đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên về công tác huấn luyện năm 2024, nhất là trong nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, huấn luyện CSM.

Kiểm tra nội dung thể lực

Đơn vị đã tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng trong công tác huấn luyện; bảo đảm đầy đủ vật chất, hậu cần, kỹ thuật cũng như củng cố hệ thống thao trường, bãi tập, mô hình học cụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện đề ra.

Kiểm tra nội dung kỹ thuật chiến đấu bộ binh

Đến nay, 100% CSM nắm được những nội dung cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh; điều lệnh đội ngũ từng người không có súng; huấn luyện chiến thuật, thể lực và lễ tiết, tác phong, xưng hô, chào hỏi.

Kết luận kiểm tra, Đại tá Bùi Văn Chiến biểu dương Tiểu đoàn 158 đã khắc phục khó khăn, nỗ lực làm tốt công tác huấn luyện CSM chặt chẽ, nghiêm túc, đạt được kết quả tích cực ngay từ ngày đầu.

Đồng chí Phó Tham mưu trưởng Vùng yêu cầu: Tiểu đoàn tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về nhiệm vụ huấn luyện CSM; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện điều lệnh đội ngũ, huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh và rèn luyện thể lực; nắm chắc tình hình tư tưởng, chất lượng chính trị của CSM.

Kết quả các nội dung kiểm tra của Tiểu đoàn đều khá, giỏi.

Tin, ảnh: Mạnh Quang

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn