Bộ Tư lệnh Vùng 1 kiểm tra Kho 703

HQ Online -

Ngày 10/7, tại huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 1 do Đại tá Vũ Tiến Dũng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra đơn vị VMTD mẫu mực, tiêu biểu 6 tháng đầu năm đối với Kho 703.

 Đoàn kiểm tra sổ sách công tác kỹ thuật

Đoàn đã tiến hành kiểm tra các mặt công tác tham mưu, chính trị, hậu cần - kỹ thuật, tập trung vào hệ thống sổ sách, văn kiện, kế hoạch SSCĐ, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn; công tác quản lý, tiếp nhận, cấp phát, đăng ký thống kê TBKT; công tác huấn luyện, duy trì lực lượng, phương tiện trực các cấp; tổ chức, phương pháp huấn luyện của đội ngũ cán bộ; nền nếp, chất lượng công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, dân vận; công tác nắm, quản lý, định hướng, giải quyết tư tưởng bộ đội; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ.

6 tháng đầu năm, Kho 703 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn đơn vị; hoạt động CTĐ, CTCT được duy trì nền nếp, chất lượng, hiệu quả; công tác hậu cần - kỹ thuật được triển khai đồng bộ, chặt chẽ. Cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc tình hình nhiệm vụ, nắm chắc nội dung huấn luyện, đoàn kết, khắc phục khó khăn, tích cực học tập, rèn luyện, công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 Quang cảnh kết luận kiểm tra

Đoàn ghi nhận, biểu dương Kho đã làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ kiểm tra đồng thời chỉ rõ điểm mạnh và hạn chế trên từng mặt công tác, yêu cầu cấp ủy, chỉ huy Kho tiếp thu, xây dựng kế hoạch khắc phục để nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng đơn vị VMTD mẫu mực, tiêu biểu trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Đức Thông

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn