Bộ Tham mưu Hải quân: Giao ban Công tác đảng, công tác chính trị Quý III

HQ Online -

Ngày 3-10, tại Hải Phòng, Bộ Tham mưu Hải quân đã tổ chức Hội nghị giao ban Công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) Quý III năm 2017. Đại tá Lê Xuân Thủy, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Bộ Tham mưu

Quý III, hoạt động CTĐ, CTCT Bộ Tham mưu luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, duy trì có nền nếp, chất lượng và ngày càng vững chắc. Đề án "Đổi mới công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới" thực hiện có hiệu quả. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã tập trung tổ chức học tập, quán triệt, hoàn thành các nội dung chương trình giáo dục đề ra, kể cả đối với các đơn vị đóng quân phân tán, nhỏ lẻ; tổ chức tốt Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi cấp cơ sở và cấp Bộ Tham mưu…

Quang cảnh hội nghị

Các tổ chức đảng duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ ra nghị quyết lãnh đạo; có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết. Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết thực hiện Nghị quyết 513 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Nghị quyết 841 của Đảng ủy Quân chủng về lãnh đạo công tác tài chính đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Nghị quyết Trung ương 3 Khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kì đẩy mạnh CNH, HĐH… tổ chức đảng các cấp đã xét kết nạp cho 31 đảng viên, công nhận đảng viên chính thức và phát thẻ đảng viên cho 29 đồng chí; xét tặng Huy hiệu Đảng cho 20 đồng chí.

Đảng ủy Bộ Tham mưu triển khai có nền nếp công tác rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý; triển khai 94 quyết định về công tác cán bộ; hoàn thành xây dựng 2 nhà tình nghĩa và 2 nhà mái ấm công đoàn; hỗ trợ các gia dình chính sách, gia đình có hoạt cảnh đặc biệt khó khăn trong đơn vị và trên địa bàn đóng quân với giá trị trên 30 triệu đồng.

Hội nghị cũng đã thống nhất đưa ra một số giải pháp nhằm tiếp tục thực tốt các nội dung CTĐ, CTCT trong các tháng còn lại của năm 2017.

Nhân dịp này, Bộ Tham mưu cũng đã tổ chức học tập, quán triệt Chuyên đề “Quân đội với nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trong tình hình mới” cho 100% cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị.

Tin, ảnh: Lê Sơn Long

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn