Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Đấu tranh phản bác các quan điểm, sai trái thù địch

HQVN -

Năm 2019, Đảng ủy Quân chủng triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, có trọng tâm, trọng điểm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, sai trái thù địch.

 

Thời gian gần đây, khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang tích cực chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch, tổ chức phản động, cơ hội chính trị ra sức đẩy mạnh vu khống, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Chúng xác định việc phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng là một mục tiêu trọng điểm nhằm tiến tới phủ nhận hoàn toàn Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sâu xa hơn là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, thủ tiêu chế độ XHCN ở Việt Nam...

Quang cảnh hội nghị đánh giá kết quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2019. Ảnh: Vũ Hưởng

Ban chỉ đạo, Cơ quan thường trực, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Quân chủng đã chủ động quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn của các cấp về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân”. Cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ, ngăn chặn mọi biểu hiện tiêu cực tác động vào đơn vị. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên cung cấp thông tin, định hướng cho cán bộ, chiến sĩ trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, nhất là tình hình trên biển, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân và nhiệm vụ của đơn vị.

Toàn Quân chủng đã quán triệt, chấp hành nghiêm Chỉ thị của Tư lệnh Hải quân về tăng cường khả năng SSCĐ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới; về bảo đảm an ninh, an toàn, bí mật các hoạt động quân sự và phòng, chống cháy nổ, bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị...

Tại Học viện Hải quân, Đảng ủy, Ban Giám đốc, cấp ủy, chỉ huy các cấp làm tốt công tác quản lý thông tin nội bộ, thông tin trên mạng internet, cán bộ, học viên không tham gia vào các diễn đàn, trang mạng phản động; kịp thời thông tin, định hướng nhận thức cho bộ đội những vấn đề nhạy cảm, vấn đề mới nảy sinh. Giảng viên các khoa CTĐ, CTCT và Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thường xuyên cập nhật thông tin chống DBHB trên lĩnh vực TTVH vận dụng vào các bài giảng cho các đối tượng. Thiếu tá, Phạm Đức Lợi, Trưởng ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị Học viện Hải quân cho biết: Các giảng viên hai khoa đã có nhiều bài viết, bài tham luận hội thảo đăng  trên các báo, tạp chí nhằm đấu tranh, phản bác âm mưu DBHB của thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước ta trên lĩnh vực TTVH, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, phòng chống DBHB cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Học viện.

Ở Vùng 2 Hải quân, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã chủ động quán triệt, tuyên truyền về phòng, chống DBHB trên lĩnh vực TTVH trong chương trình giáo dục chính trị. Vùng đã tổ chức cho các đoàn đại biểu các cơ quan dân chính đảng, báo đài Trung ương và địa phương đi thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1. Các cơ quan chức năng đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền biển, đảo góp phần làm cho các cấp, ngành, các địa phương và nhân dân hiểu sâu sắc hơn về yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, những diễn biến mới về tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, đặc biệt là khi Trung Quốc đưa Tàu Hải Dương Địa chất 8 xuống khảo sát trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của ta.

Để tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cấp ủy, chỉ huy Lữ đoàn Tàu ngầm 189 đã duy trì chặt chẽ các chế độ, quy định trong quản lý bộ đội; xiết chặt kỷ cương, kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; chủ động quán triệt, giáo dục nâng cao cảnh giác; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên và rà soát, nắm chất lượng chính trị của các đối tượng, nhất là các lực lượng làm nhiệm vụ quan trọng. Thiếu tá Nguyễn Đức Tường, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 189 cho biết: “Cấp uỷ, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra Lữ đoàn chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời giải quyết các vụ việc vi phạm, góp phần giữ vững mối đoàn kết thống nhất, xây dựng tổ chức đảng TSVM, đơn vị VMTD và ngăn ngừa các biểu hiện sai trái, tiêu cực trong đơn vị.

Giảng viên Khoa CTĐ, CTCT, Học viện Hải quân hướng dẫn học viên tiếp cận và khai thác thông tin trên không gian mạng. Ảnh: Phạm Lợi

Các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng đã phối hợp tổ chức tốt các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, văn hóa văn nghệ, thăm hỏi tặng quà các đối tượng chính sách và người có công. Năm 2019, các đơn vị đã tích cực triển khai thực hiện Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, tiếp tục thực hiện tốt Chương trình “Hải quân chung sức xây dựng nông thôn mới”... góp phần xây dựng đơn vị, địa bàn đóng quân an toàn.

Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn của các cấp về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, toàn Quân chủng luôn ổn định về chính trị, tư tưởng và tổ chức; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Tại các cơ quan, đơn vị dân chủ ở cơ sở được phát huy, nội bộ đoàn kết thống nhất, quan hệ quân dân ngày càng gắn bó, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của bộ đội có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng bộ Quân chủng TSVM, Quân chủng hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Trao đổi về các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời gian tới, Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Hải quân khẳng định: Thời gian tới, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược DBHB chống phá cách mạng Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn, đặc biệt thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa Quân đội”. Vì vậy, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đơn vị; xây dựng niềm tin cách mạng, ý chí quyết tâm cho mọi cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ SSCĐ và chiến đấu...

Hoàng Triệu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn