Bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại buổi thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân

HQ Online -

Nhân dịp đón xuân Đinh Dậu 2017, sáng 18-1, Đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước dẫn đầu đã đến thăm và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân. Tại sở chỉ huy Quân chủng Hải quân, qua hệ thống truyền hình trực tuyến, Chủ tịch nước đã chúc tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các đảo: Song Tử Tây, Sinh Tồn, Trường Sa; cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1, các tàu Hải quân làm nhiệm vụ trực trên biển và có bài phát biểu tại Quân chủng. Báo Hải quân điện tử xin gửi tới bạn đọc toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

 Chủ tịch nước nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân

Thưa toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua hướng tới chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và đón Xuân Đinh Dậu, tôi rất vui mừng đến thăm cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi gửi tới các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ Tư lệnh cùng toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí!

Hải quân nhân dân Việt Nam là một thành phần quan trọng của lực lượng vũ trang nhân dân, được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu xây dựng, giáo dục và rèn luyện. Trải qua gần 62 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, với sự ủng hộ, giúp đỡ của các cấp, các ngành, sự đoàn kết hiệp đồng của các đơn vị, trong tình thương yêu đùm bọc của nhân dân cả nước, Quân chủng Hải quân đã được tôi luyện và ngày càng lớn mạnh về mọi mặt. Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân luôn kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc và Quân đội, vượt qua gian khổ, hy sinh, chiến đấu anh dũng, mưu trí, sáng tạo, lập nhiều chiến công hào hùng, thành tích xuất sắc, đóng góp to lớn vào thắng lợi chung của dân tộc, xây đắp và tô thắm truyền thống vẻ vang của Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng.

Trước yêu cầu mới của nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, Quân chủng Hải quân đã luôn quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, kiên cường trụ vững, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Chủ động nắm, dự báo, phân tích, đánh giá đúng tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp, xử lý đúng đắn, kịp thời, có hiệu quả các tình huống, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

Quân chủng Hải quân còn đi đầu trong công tác tuyên truyền biển, đảo, làm cho nhân dân hiểu sâu sắc hơn về chủ quyền biển, đảo và các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta trong phát triển kinh tế biển gắn với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo. Tích cực bảo vệ các hoạt động kinh tế biển, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên các vùng biển xa, thực sự là chỗ dựa và niềm tin vững chắc của nhân dân ta trên các vùng biển, đảo, đồng thời thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, xây dựng vùng biển hòa bình, hữu nghị. Tôi thực sự xúc động trước hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Hải quân không quản ngại nguy hiểm, vượt qua sóng to, bão lớn cứu giúp nhân dân bị nạn, “lo cho dân như cho chính người thân của mình”, thể hiện phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ – Người chiến sĩ Hải quân”.

Cùng với sự quan tâm chăm lo đầu tư, xây dựng của Đảng, Nhà nước và Quân đội, cán bộ, chiến sĩ Quân chủng đã phát huy nội lực, chủ động tập trung thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án xây dựng phát triển lực lượng, trang bị; nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ vũ khí, trang bị mới hiện đại và trình độ phối hợp, hiệp đồng chiến đấu; chủ động bảo đảm tốt về hậu cần, kỹ thuật cho các lực lượng.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức và lực lượng của Quân chủng Hải quân được chú trọng, đạt nhiều kết quả tích cực, chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng chiến đấu, quản lý bảo vệ biển, đảo của Quân chủng được nâng lên; nội bộ Đảng bộ, đơn vị đoàn kết, thống nhất, dân chủ được phát huy. Công tác chính trị, tư tưởng được tăng cường, góp phần bồi đắp và khơi dậy lòng yêu quê hương, đất nước, yêu biển, đảo để trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, cán bộ, chiến sĩ Hải quân vẫn kiên định, trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; không quản khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ vững chắc từng tấc đất biên cương, vùng trời, thước biển, hòn đảo thân yêu của Tổ quốc, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những chiến công, thành tích xuất sắc mà Quân chủng Hải quân đã đạt được trong những năm qua. Tôi đánh giá cao các bộ, ban, ngành Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các tỉnh, thành phố trong cả nước đã quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để Hải quân nhân dân Việt Nam ngày càng lớn mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt và chúc tết của Chủ tịch nước

 

Thưa các đồng chí!

Lịch sử dân tộc ta đã khẳng định chân lý “dựng nước phải đi đôi với giữ nước”, “xây dựng và phát triển đất nước phải gắn liền với bảo vệ đất nước”. Trong xu thế hội nhập và phát triển, việc tăng cường sức mạnh quân sự, tiềm lực quốc phòng, an ninh phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội đã và đang là vấn đề mang tính quy luật. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, bất trắc, khó lường, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, trong đó có Quân chủng Hải quân, phải nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Quân chủng Hải quân cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, trong đó tập trung thực hiện một số nội dung công tác trọng tâm, sau đây:

1. Chủ động nắm chắc diễn biến tình hình trên biển, nâng cao khả năng phân tích, đánh giá, dự báo, nhất là về âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng các chủ trương, giải pháp chiến lược; xử lý linh hoạt, đúng đắn các tình huống phức tạp trên biển, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

2. Tập trung xây dựng lực lượng, cả lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên và tự vệ biển, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cao trong các tình huống. Tổ chức huấn luyện, diễn tập, nâng cao năng lực chỉ huy, công tác tham mưu, bảo đảm hậu cần – kỹ thuật. Chú trọng xây dựng, phát triển ngành công nghiệp quốc phòng Hải quân, bảo đảm để lực lượng Hải quân tiến thẳng lên hiện đại. Tích cực triển khai các kế hoạch, dự án mua sắm, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật…Chủ động nắm bắt các thành tựu khoa học – công nghệ tiên tiến, nghiên cứu, cải tiến vũ khí, trang bị kỹ thuật, phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đạt hiệu quả cao.

3. Tăng cường quan hệ phối hợp, hiệp đồng chiến đấu với lực lượng Cảnh sát biển, lực lượng Kiểm ngư và các lực lượng liên quan trong công tác quản lý, bảo vệ và khai thác tài nguyên biển. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại về quốc phòng theo đúng quan điểm của Đảng, Nhà nước, thực hiện cho được 3 mục tiêu: Giữ vững chủ quyền biển đảo; giữ vững môi trường hòa bình; duy trì, phát triển quan hệ hữu nghị với các nước. Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác với Hải quân các nước láng giềng, thực hiện tốt tuần tra chung với các nước trong khu vực để góp phần xây dựng vùng biển hòa bình, ổn đinh, hợp tác và phát triển.

4. Tiếp tục làm tốt công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó, máu thịt với nhân dân. Quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ ngư dân trên các vùng biển, tổ chức có hiệu quả các hoạt động cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả thiên tai. Gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo với phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện có hiệu quả các dự án kinh tế - quốc phòng trên địa bàn, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống bộ đội.

5. Thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng Quân chủng vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thức tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Tiếp tục giáo dục tình hình, nhiệm vụ, làm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ Hải quân luôn thấm nhuần sâu sắc giá trị chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, ý nghĩa lớn lao của hòa bình, ổn định đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Trong bất cứ hoàn cảnh nào cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam phải tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; phải làm hết sức mình, dù có phải hy sinh tính mạng để giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Thưa các đồng chí!

Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng Quân chủng Hải quân không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Tôi tin tưởng và mong muốn, phát huy truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, Quân chủng Hải quân tiếp tục nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, đạt được nhiều chiến công, thành tích to lớn hơn nữa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Nhân dịp năm mới 2017 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Đinh Dậu của dân tộc, chúc các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, chiến sĩ Quân chủng Hải quân cũng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.

Xin trân trọng cảm ơn.
 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn