Điện đàm trực tuyến giữa Tư lệnh Hải quân Việt Nam và Tư lệnh Hải quân Philippines

Chiều 19-10, tại Hà Nội, Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Hải quân Việt Nam đã có cuộc điện đàm trực tuyến với Đô đốc Giô-va-ni Các-lô Ba-cô-đô Tư lện...

Nêu cao trách nhiệm, hoàn thành tốt trọng trách trước Đảng, trước nhân dân và đất nước

Ngày 9-10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Báo Quân đội nhân dân....

Tư lệnh Hải quân Việt Nam tiếp Tùy viên Quốc phòng Liên bang Nga

Chiều 7-10, tại Hải Phòng, Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Hải quân Việt Nam đã tiếp Đại tá Boitsov Roman Valerievich, Tùy viên Quốc phòng Liên bang....

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm nhân sự cấp cao Bộ Quốc phòng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký các quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao Bộ Quốc phòng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Chiều 11-9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã chủ trì phiên họp của....

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới

Ngày 31-8, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng T...

Phát huy giá trị lịch sử và tầm vóc vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9-1945, xây dựng quân đội ngang tầm nhiệm vụ

Cách đây vừa tròn 75 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta từ Bắc chí Nam nhất tề đứng lên tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, chấm dứt kiếp n...

Xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám thành công

Cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, Đảng ta đã huy động lực lượng vũ trang (LLVT), kết hợp với lực lượng quần chúng tiến hành khởi nghĩa, từ khởi nghĩa....

Dấu ấn sâu đậm về nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong trái tim của những người giữ biển

Bình dị, gần gũi, cởi mở-đó là những cảm nhận đầu tiên của cán bộ, chiến sĩ Hải quân với nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Cách mang mặc giản dị, gần gũi của....

Đồng chí Lê Khả Phiêu với sự nghiệp xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị

Đồng chí Thượng tướng Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân...