6 chính sách tiền lương, nghề nghiệp, phụ cấp có hiệu lực từ tháng 8-2018

1. Tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công Từ ngày 27-8, Nghị định 99/2018/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách....

Từ ngày 1 tháng 7 thay đổi 6 chính sách về tiền lương, BHXH và BHYT

1. Lương cơ sở chính thức tăng từ 1.300.000 đồng lên 1.390.000 đồng Chính phủ vừa ban hành Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, c...

Phương pháp tính điểm về chính sách nhà ở, đất ở trong Quân đội

Hỏi: Phương pháp tính điểm trong việc tham gia dự án phát triển nhà ở, đất ở chính sách và giải quyết chính sách nhà ở trong Quân đội được pháp luật quy định...

Một số quy định về công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam

Việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam (THH và PLGTTLH), được quy ...

Quy định mới về tuyển chọn, tuyển dụng vào Quân đội

Từ ngày 10-2-2018, việc tuyển chọn, tuyển dụng vào đội ngũ cán bộ; đào tạo sĩ quan dự bị gọi vào phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân Việt Nam được thực h...

Hiệu lực “đảo” theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982

1. Khái niệm “đảo” theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (CƯLB-1982) Khái niệm về "đảo" đ...

Luật biển Việt Nam

Năm 1998, Quốc hội khoá X đưa việc xây dựng Luật Biển Việt Nam vào Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hộ...

Bộ luật Hàng hải Việt Nam và những nội dung liên quan đến hoạt động hàng hải Quân sự

Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chủ tịch nước công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Bộ luật Hàng hải Việt Nam Bộ luật h&ag...

Chính phủ ban hành Quy chế quản lý hoạt động Cảng Quốc tế Cam Ranh-Bộ Quốc phòng

         Toàn cảnh Cảng quốc tế Cam Ranh Sự cần thiết phải ban hành quy chế Căn cứ quân sự Cam Ranh c&o...

Hiệp định hợp tác khu vực về chống cướp biển và cướp có vũ trang chống lại tàu, thuyền tại châu Á

Phần I: Giới thiệu Điều 1: Các định nghĩa           1. Trong Hiệp định này, “ c...