Mưa dông nhiều nơi trên cả nước, đề phòng lốc sét, gió giật mạnh

heo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ ngày 25 đến 28/8, cả nước có mưa dông diện rộng; riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có nơi mư...

Quyết tâm cao, trách nhiệm lớn vì Tổ quốc, vì nhân dân (*)

Toàn văn nội dung phát động thi đua của Đại tướng LƯƠNG CƯỜNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Nhà lãnh đạo mẫu mực về đạo đức cách mạng, có uy tín lớn

Hơn 80 mươi năm hoạt động cách mạng, cuộc đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta và Quân đội ta.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Những đóng góp to lớn trên các lĩnh vực phát triển học thuyết quân sự, giáo dục, báo chí, ngoại giao, lịch sử…

Không chỉ là một thiên tài quân sự, trực tiếp tổ chức, kiến tạo những trận đánh lớn, đánh bại thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có...

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Thiên tài quân sự

Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong những huyền thoại của lịch sử hiện đại Việt Nam ở thế kỷ XX. Với tư duy và tài năng quân sự thiên bẩm, ông đã góp phần....

Người Anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam

Đại tướng Võ Nguyên Giáp-Tổng Tư lệnh-Người Anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có công lớn xây dựng một đội quân hùng mạnh, góp phần quyết định cùng to...

Đại tướng Võ Nguyên Giáp-Người chiến sĩ cách mạng kiên trung, học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sinh ra từ vùng quê giàu truyền thống yêu nước, trực tiếp chứng kiến cảnh đồng bào bị bè lũ thực dân và tay sai đàn áp, bóc lột đã nung nấu trong đồng chí Võ...

Bài học về đại đoàn kết làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám

Cách mạng hay kháng chiến thời nào cũng vậy, có hai nhân tố cực kỳ quan trọng có ý nghĩa quyết định thắng lợi. Đó là lãnh đạo tổ chức và sự đoàn kết, đồng lò...

Cách mạng Tháng Tám năm 1945: KỶ NGUYÊN MỚI CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi và sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) đưa đất nước ta b...

Bài học về sự sáng tạo trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 với công cuộc đổi mới hiện nay

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 do Ðảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ Hồ Chí Minh lãnh đạo đã đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến giành độc lập dân tộc và xây dự...