Không được phép suy diễn

Báo chí thế giới cũng hết sức quan tâm. Nhiều tờ báo lớn trên thế giới đều đưa tin về vụ việc, liên tục v&agrav...

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam: Công bố Quyết định thành lập Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Tiết mục văn nghệ của sinh viên Trường Đại học Hằng hải Việt Nam tại buổi lễ Tham dự Lễ Công bố có Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng...

Cục Chính trị Hải quân: Tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2016

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Đô đốc Đinh Gia Thật trao Bằng khen của Thủ tướng  Chính phủ cho Cục Ch&iac...

Hội nghị Quân chính Cục Kỹ thuật năm 2016

Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng cho Nhà máy X28, Cục Kỹ thuật Hải quân Năm...

Trùng trùng đội ngũ…

Nhắc đến lịch sử kháng chiến là nói đến sức mạnh vô song của một dân tộc anh hùng, nòng cốt là q...

Tư lệnh Hải quân kiểm tra Đoàn Văn công và Nhà máy X46

Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam kiểm tra nơi tập luyện của Đội nhạc Đoàn Văn công Hải quân Tại Đoàn Văn công,...

Bộ Tham mưu Hải quân: Hội nghị Quân chính năm 2016

Chuẩn Đô đốc Phạm Xuân Điệp phát biểu tại hội nghị Năm 2016, Bộ Tham mưu đã chủ động, làm tốt chức năng tham mưu, gi...

Cục Hậu cần Hải quân: Hội nghị Quân chính năm 2016

Thủ trưởng Cục Hậu cần trao thưởng cho các tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu năm 2016 Tại Hộ...

Quy định của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

- Căn cứ Điều lệ Đảng; căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII; để ...

26 tập thể và 11 cá nhân được khen thưởng trong Hội thi 4 chuyên ngành hậu cần và chủ nhiệm hậu cần năm 2016

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình trao thưởng cho các tập thể đạt thành tích cao trong Hội thi 4 chuyên ng&agrave...