40 năm sáng ngời phẩm chất “Lương y như từ mẫu”

Trải qua 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đội điều trị 78, Phòng Hậu cần, Vùng 5 Hải quân luôn vượt qua khó khăn, chủ động, sáng tạo hoàn thành tố...

Xưởng may 7-5 Hải quân: Sản xuất được 114.180 sản phẩm

Ngày 11-1, tại Hải Phòng, Xưởng may 7-5, Cục Hậu cần Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ 2018.

Kho trạm Kỹ thuật 719, Vùng 4 Hải quân: Điểm sáng về công tác nghiên cứu khoa học công nghệ

Trong những năm qua, Câu lạc bộ (CLB) “Thanh niên nghiên cứu khoa học” tại Kho trạm Kỹ thuật 719, Vùng 4 Hải quân luôn tích cực nghiên cứu khoa học công nghệ...

Vùng 5 Hải quân: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự-quốc phòng năm 2017

Ngày 12-1, tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Vùng 5 Hải quân đã tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2017. Chuẩn Đô đốc Phạm Xuân Điệp, Phó Tư lệnh Hải quâ...

Vùng 1 Hải quân: Quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Khóa XII

Ngày 12-1, tại Hải Phòng, Đảng ủy Vùng 1 Hải quân đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII...

Công ty 128 Hải quân: Hội nghị quân chính năm 2017

Ngày 11-1, tại Hải phòng, Công ty 128 Hải quân đã tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2017. Thiếu tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân dự và....

Viện Y học Hải quân: Đột phá về nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

Ngày 11-1, tại Hải Phòng, Viện Y học Hải quân đã tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2017. Đại tá Bùi Văn Thiết, Chủ nhiệm Hậu cần Hải quân đã dự và chỉ đạo hội....

Quân cảng Sài Gòn: Hội nghị quân chính năm 2017

Ngày 12-1, tại TP. Hồ Chí Minh, Quân cảng Sài Gòn đã tổ chức Hội nghị quân chính năm 2017. Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân....

Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126: Triển khai nhiệm vụ Công tác đảng, công tác chính trị năm 2018

Ngày 11-1, tại Hải Phòng, Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) năm 2017, triển kha...

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân: Đào tạo hơn 2.000 học viên chuyên môn kỹ thuật

Ngày 11-1, tại TP.Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2017. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu....