Xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ Quốc phòng

HQ Online -

Chiều 16-6, tại Hà Nội, Cục Khoa học quân sự, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ Quốc phòng "Nghiên cứu đặc điểm, biến đổi địa hình, địa mạo đáy biển và ảnh hưởng của chúng tới sự hình thành, phát triển và bảo tồn các hệ sinh thái biển". Đề tài do Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển, Bộ Tham mưu Hải quân chủ trì thực hiện. 

Hội đồng xét duyệt gồm 7 thành viên do Thiếu tướng, PGS, TS. Ngô Văn Giao, Cục trưởng Cục Khoa học quân sự, Bộ Quốc phòng làm Chủ tịch.

Đề tài tập trung nghiên cứu các nội dung: Tổng quan tình hình nghiên cứu về địa hình, địa mạo; nghiên cứu, khảo sát, xác định đặc điểm địa hình, địa mạo đáy biển; dự báo biến đổi địa hình, địa mạo dưới tác động của các yếu tố tự nhiên, nhân sinh; đánh giá ảnh hưởng của địa hình, địa mạo đến sự hình thành, phát triển các hệ sinh thái biển; xây dựng và đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát triển tài nguyên địa hình, địa mạo gắn với các hệ sinh thái biển.

Hội đồng xét duyệt đánh giá đề tài có tính cấp thiết cao; hướng tiếp cận nghiên cứu mới, áp dụng công nghệ hiện đại, có cơ sở khoa học và thực tiễn. Nghiên cứu thành công đề tài là cơ sở đề xuất các giải pháp quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lợi tài nguyên biển, đảo, góp phần phát triển bền vững kinh tế biển gắn với đảm bảo an ninh - quốc phòng, bảo vệ môi trường, hệ sinh thái biển, đảo. 

Thuyết minh đề tài đã được 100% thành viên Hội đồng xét duyệt nhất trí thông qua với số điểm 84/100.

 Hoàng Thành

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn