Vượt “gió ngược” tự tin vững bước

HQVN -

Năm Quý Mão 2023 đi qua, đất nước nỗ lực vượt “cơn gió ngược” giành nhiều thành tựu rất đáng tự hào, tiếp thêm động lực, niềm tin cho năm Giáp Thìn 2024 cả nước hướng đến những mục tiêu mới cao hơn nữa.

Nhìn lại năm qua, có thể thấy một thế giới bất định, khó khăn lớn hơn dự báo, thách thức nhiều hơn cơ hội. Song dưới sự lãnh đạo, quản lý, điều hành khoa học, đổi mới, sáng tạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và sự chung sức đồng lòng vượt khó của người dân, doanh nghiệp, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 5,05%, tuy chưa đạt mục tiêu nhưng vẫn là mức cao của khu vực. Kinh tế vĩ mô ổn định, bảo đảm các cân đối lớn; thu ngân sách vượt dự toán 6%. Cán cân thương mại xuất siêu năm thứ 8 liên tiếp, đạt mức kỷ lục 28 tỷ USD. Quy mô GDP trên 430 tỷ USD, vào nhóm 40 nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Đại tướng Phan Văn Giang trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Bộ Tư lệnh Hải quân. Ảnh: Vũ Hưởng

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội của đất nước có nhiều bước tiến mới. Đời sống nhân dân được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đã vượt 100 triệu đồng/năm. Việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống ngày càng được nhận thức sâu sắc hơn, quan tâm đúng mức hơn. Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, hệ thống chính trị, chuyển đổi số quốc gia được thúc đẩy đồng bộ, tạo động lực mới cho phát triển. Đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục quyết liệt, hiệu quả hơn, củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ.

Với đường lối đối ngoại đúng đắn, phát huy bản sắc “ngoại giao cây tre”, chưa bao giờ vị thế, uy tín và hình ảnh Việt Nam độc lập, tự chủ, phát triển năng động, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm lại nổi bật trên trường quốc tế như hiện nay. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; thế trận quốc phòng toàn dân, “thế trận lòng dân” ngày càng vững mạnh; độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới, biển đảo được giữ vững. Đặc biệt, Nghị quyết Trung ương 8, Khóa XIII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” đã đề ra những quan điểm, chủ trương, giải pháp mới nhằm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trong một trật tự thế giới đầy biến động.

Là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân luôn vững vàng bản lĩnh, SSCĐ cao, xử trí đúng đối sách các tình huống, không để bị động, bất ngờ; đẩy mạnh điều chỉnh tổ chức lực lượng, xây dựng Quân chủng tinh, gọn, mạnh, hiện đại, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền, môi trường hòa bình, ổn định trên biển để phát triển đất nước.

Năm 2024 là năm bản lề thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Khó khăn, thách thức vẫn rất lớn, nhất là những tác động tiêu cực từ suy giảm kinh tế thế giới, cạnh tranh chiến lược, xung đột quân sự và biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, với bản lĩnh, trí tuệ và đặc biệt là kinh nghiệm vượt “gió ngược” thành công, đất nước ta sẽ tự tin vững bước trong năm tới và những năm tiếp theo.

Để đạt mục tiêu đề ra, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần linh hoạt thích ứng, biến nguy thành cơ, thực hiện tốt 3 đột phá chiến lược theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế, cải cách hành chính, chuyển đổi số, tháo gỡ khó khăn, khơi thông điểm nghẽn; xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tạo môi trường minh bạch, trong sạch, lành mạnh. Cùng với phát triển kinh tế-xã hội phải quan tâm củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; mở rộng đối ngoại, hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế đất nước, huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững.

Năm 2024 diễn ra nhiều sự kiện trọng đại như kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 80 năm thành lập Quân đội, 60 năm bộ đội Hải quân và quân dân miền Bắc đánh thắng trận đầu... Phấn khởi, tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc, quân dân cả nước nói chung, cán bộ, chiến sĩ Hải quân nói riêng càng có thêm động lực, quyết tâm, khát vọng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, vì một Việt Nam hòa bình, độc lập và phát triển hùng cường.

HQVN

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn