Vững vàng những bài học đầu tiên

HQ Online -

Sau một tháng huấn luyện, đến nay, chiến sĩ mới ở Tiểu đoàn 471 và 472, Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân đã nhanh chóng bắt nhịp, làm quen với môi trường quân ngũ.

Các chiến sĩ mới đã thực hiện nghiêm nếp sống kỷ luật, chính quy; thi đua luyện rèn, gắn bó với đồng chí, đồng đội, đơn vị; phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đó là kết quả từ sự tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, sẻ chia của đội ngũ cán bộ các cấp trong đơn vị đối với chiến sĩ mới.

Báo Hải quân Việt Nam điện tử giới thiệu một số hình ảnh về công tác huấn luyện chiến sĩ mới ở Lữ đoàn 147.

Cán bộ đại đội lên lớp giới thiệu về cấp hàm, quân phục trong Quân đội nhân dân Việt Nam 

Chiến sĩ mới chăm chú lắng nghe cán bộ truyền đạt những kiến thức đầu tiên trong quân ngũ

 Cán bộ trung đội tỷ mỷ uốn nắn từng động tác võ tay không cho chiến sĩ mới. Đây là nội dung được các chiến sĩ mới yêu thích, hào hứng luyện tập

Các chiến sĩ mới nhanh chóng thuần thục các động tác võ 

Sau gần 1 tháng, chiến sĩ mới đã nắm chắc động tác cơ bản của điều lệnh đội ngũ

100% chiến sĩ mới đã biết sắp xếp nội vụ

Chỉnh sửa phơi khăn mặt trước giờ huấn luyện

Sau giờ học tập, công tác, các chiến sĩ lại hăng say tăng gia sản xuất để cải thiện đời sống

Duy Khánh (Thực hiện)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn