Vùng 5: Tuyên truyền biển, đảo tại Cà Mau

HQ Online -

Từ ngày 17 đến 20-11, Vùng 5 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau và Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực đồng bằng sông Cửu Long tổ chức tuyên truyền biển, đảo năm 2020.

Báo cáo viên Vùng 5 thông tin, tuyên truyền biển, đảo tại Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Báo cáo viên Vùng 5 Hải quân đã thông tin, tuyên truyền cho hơn 1.500 cán bộ chủ chốt, báo cáo viên, lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn 6 huyện, thành phố của tỉnh Cà Mau; phóng viên Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực đồng bằng sông Cửu Long; Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Cần Thơ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; tình hình trên các vùng biển của nước ta hiện nay; hoạt động của một số nước trên Biển Đông; quan điểm, chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; những chiến công, thành tích tiêu biểu của Hải quân Nhân dân Việt Nam...

Quang cảnh buổi tuyên truyền biển, đảo tại huyện Phú Tân, Cà Mau

Hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo cho cán bộ các cấp. Trên cơ sở đó, đội ngũ cán bộ này tiếp tục thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Văn Định

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn