Vùng 5: Sơ kết CTĐ, CTCT 6 tháng đầu năm 2022

HQ Online -

Chiều 30/6, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị sơ kết CTĐ, CTCT 6 tháng đầu năm 2022. Đại tá Nguyễn Hữu Thoan, Phó Chính ủy Vùng chủ trì.

Đại tá Nguyễn Hữu Thoan phát biểu tại hội nghị

Vùng 5 đã triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm hoạt động CTĐ, CTCT, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vùng đã thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới”; phong trào thi đua quyết thắng, công tác thông tin tuyên truyền, tuyên truyền biển, đảo được đẩy mạnh.

Đơn vị đã tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đợt sinh hoạt “Lấy vụ việc vi phạm làm chủ đề sinh hoạt tư tưởng”. Tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, yên tâm gắn bó xây dựng đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Thời gian tới, Vùng tập trung xây dựng Đảng bộ Vùng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh xây dựng cơ quan chính trị “3 mạnh” gắn với xây dựng mô hình “Đơn vị 3 tiêu biểu”.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh, an toàn; quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ; dự báo, nắm, quản lý, định hướng và giải quyết tốt tư tưởng bộ đội; tiến hành có hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong huấn luyện, diễn tập, bắn đạn thật, hội thi, hội thao, đối ngoại quốc phòng, SSCĐ, phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn…

                                                          Tin, ảnh: Hải Đăng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn