Vùng 5 làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024

HQ Online -

Ngày 22 và 23/2, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, đoàn công tác Quân chủng Hải quân do Chuẩn Đô đốc Trần Ngọc Quyết, Phó Tham mưu trưởng Hải quân làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024 tại Vùng 5 Hải quân. 

Chuẩn Đô đốc Trần Ngọc Quyết quán triệt nội dung kiểm tra

Đoàn kiểm tra các mặt công tác tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Trọng tâm là việc triển khai, hướng dẫn tổ chức phong trào thi đua trong huấn luyện; nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về tình hình, nhiệm vụ; hệ thống văn kiện, kế hoạch, tiến trình biểu, sổ sách, đăng ký thống kê huấn luyện; công tác SSCĐ; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật tại đơn vị…

Các đại biểu dự nghe quán triệt kiểm tra

Qua kiểm tra cho thấy: Vùng 5 Hải quân đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm mệnh lệnh của cấp trên về công tác huấn luyện năm 2024. Vùng đã làm tốt công tác cổ động, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đầu năm cho đội ngũ cán bộ các cấp đúng, đủ thành phần, nội dung, thời gian. 

Kiểm tra sổ sách ngành CTĐ, CTCT tại Lữ đoàn 127

Vùng đã phát huy nội lực, tích cực củng cố, làm mới mô hình, học cụ phục vụ huấn luyện. Hệ thống văn kiện, giáo án, bài giảng chính quy, thống nhất. Cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập và các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật được triển khai đồng bộ. Công tác tiếp nhận chiến sĩ mới và tổ chức lễ ra quân huấn luyện được chuẩn bị chu đáo. Tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ ổn định, an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kiểm tra nơi ở của bộ đội tại Tiểu đoàn 563

Kết luận kiểm tra, Chuẩn Đô đốc Trần Ngọc Quyết ghi nhận, biểu dương kết quả công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024 của Vùng 5 đồng thời lưu ý Vùng cần tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; tổ chức huấn luyện đúng kế hoạch, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, chất lượng, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra…

Sau khi kết thúc kiểm tra tại Vùng 5, đoàn công tác tiếp tục kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện của các đơn vị trong Quân chủng đóng quân trên địa bàn phía Nam. 

Tin, ảnh: Văn Định

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn