Vùng 5: Kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới năm 2023

HQ Online -

Ngày 6/2, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, đoàn công tác Vùng 5 Hải quân do Đại tá Trần Đức Phương, Phó Tham mưu trưởng Vùng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới (CSM) tại Tiểu đoàn 563 và Tiểu đoàn 565.

Đoàn công tác kiểm tra hệ thống sổ sách tại Tiểu đoàn 563

Sau khi nghe chỉ huy các đơn vị báo cáo công tác chuẩn bị huấn luyện, đoàn đã tiến hành kiểm tra nơi ăn ở, học tập, sinh hoạt của bộ đội; công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ; tuyên truyền trực quan, giáo dục chính trị; công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; hệ thống sổ sách, giáo án, mô hình, học cụ, thao trường, bãi tập… phục vụ huấn luyện CSM.

Đại tá Trần Đức Phương kết luận buổi kiểm tra tại Tiểu đoàn 563

Kết luận kiểm tra, Đại tá Trần Đức Phương ghi nhận, biểu dương các Tiểu đoàn đã chủ động khắc phục khó khăn, tích cực chuẩn bị chu đáo mọi mặt cho huấn luyện CSM.

Đồng chí Phó Tham mưu trưởng Vùng yêu cầu: Các đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác huấn luyện năm 2023. Tập trung rà soát, làm tốt mọi công tác chuẩn bị; tổ chức tiếp nhận CSM chặt chẽ, nhanh gọn, đúng thủ tục đồng thời quan tâm giáo dục, tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần bộ đội.

Đối với cán bộ khung huấn luyện, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, sâu sát, coi CSM như người thân trong gia đình để bộ đội an tâm công tác, ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

                                                          Tin, ảnh: Hải Đăng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn