Vùng 5 Hải quân: 44 năm đoàn kết hiệp đồng, làm chủ vùng biển

* Chuẩn Đô đốc Nguyễn Duy Tỷ, Tư lệnh Vùng 5 Hải quân

Trước yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng, ngày 26-10-1975 Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 141 thành lập các vùng Duyên hải, trong đó có Vùng 5. Ngày 27-10-1978, Vùng 5 Duyên hải đã được đổi thành Vùng 5 Hải quân. Từ tháng 1-2011, Vùng 5 được nâng cấp lên Bộ Tư lệnh như hiện nay. Ngày 26-10-1975 trở thành Ngày truyền thống của Vùng 5 Hải quân.

Trong chiến dịch biên giới Tây Nam. Vùng đã 25 lần đổ bộ tiến công; 338 lần chiếc tàu, thuyền tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, vận tải tiếp tế, chuyển 35 lượt tiểu đoàn (hơn 16 nghìn quân) cùng vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT); đánh 10 trận vận động tiến công, 4 trận đánh phản kích cấp đại đội, góp phần cùng các đơn vị bạn hoàn thành nhiệm vụ giải phóng và bảo vệ vùng biển, hải đảo ven biển từ Tà Lơn, Hòn Nước, Phú Dự dọc lên phía Bắc đảo Kô-công giáp biên giới Thái Lan, giải phóng 21 đảo; tiêu diệt 479 tên địch, bắt sống 11 tên, thu nhiều vũ khí, đạn dược, giải phóng và bảo vệ hàng nghìn người dân, phá hủy nhiều VKTBKT của địch…

Trong 10 năm làm nhiệm vụ quốc tế vẻ vang giúp nhân dân Cam-pu-chia (1979-1989), Vùng đã cùng với các lực lượng hiệp đồng tham gia truy quét tàn quân địch, ngăn chặn địch xâm nhập từ ngoài biển vào và từ trong đất liền chạy ra biển, loại khỏi vòng chiến đấu gần 3 nghìn tên địch, trong đó diệt và làm bị thương gần 1 nghìn tên, bắt sống 2.145 tên và thu nhiều VKTBKT của địch.

Đứng chân ở chiến trường mới lạ, địa bàn hoạt động phân tán, phức tạp, bao gồm 14 đảo lớn nhỏ, rải rác trên vùng biển dài 1.500 km và rừng núi hiểm trở thuộc 2 tỉnh Kông-pông-xom và Kô-công, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 đã kiên cường vượt qua hy sinh, gian khổ, tiếp tục chiến đấu góp phần bảo vệ thành quả cách mạng và công cuộc hồi sinh của Nhân dân Cam-pu-chia, củng cố tình đoàn kết chiến đấu giữa nhân dân, quân đội và hải quân 2 nước.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 512, Hải đoàn 127, Vùng 5 Hải quân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong chiến dịch bảo vệ biên giới Tây Nam, năm 1979. Ảnh tư liệu

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế, tháng 9-1989, các lực lượng của Vùng trở về Tổ quốc. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, toàn Vùng đã nhanh chóng củng cố lực lượng, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cán bộ, chiến sĩ của Vùng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, tuần tra, trinh sát, tham gia vận tải xây dựng công trình; bảo vệ hoạt động thăm dò dầu khí, các hoạt động kinh tế biển; chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng tìm kiếm cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai; thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, xây dựng vùng biển Tây Nam, hòa bình, ổn định và phát triển.

Trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Tình hình Biển Đông tiếp tục có những diễn biến mới, khó lường. Nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc đã và đang đặt ra yêu cầu mới, do đó Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi một số nội dung cơ bản sau:

Tập trung xây dựng Vùng vững mạnh về mọi mặt, trước hết vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Vùng. Cấp ủy, chỉ huy các cấp tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, xây dựng niềm tự hào đối với truyền thống của Vùng; xây dựng bản lĩnh, lòng yêu nước, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; chủ động nắm, dự báo, định hướng, phát hiện và giải quyết kịp thời về tư tưởng bộ đội, ngăn chặn có hiệu quả các biểu hiện tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Toàn Vùng nêu cao tinh thần trách nhiệm; yêu biển, đảo, con tàu, đài trạm; gắn bó máu thịt với đơn vị; nêu cao cảnh giác cách mạng, tinh thần độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, đoàn kết, hiệp đồng sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tích cực bồi dưỡng rèn luyện ý chí quyết tâm “dám đánh, quyết đánh” và quyết đánh thắng mọi kẻ thù trong mọi hoàn cảnh.

Trưng bày mô hình học cụ huấn luyện của Vùng 5 tại lễ ra quân huấn luyện năm 2019. Ảnh: Vũ Khương

Các cơ quan, đơn vị không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Toàn Vùng thực hiện nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị công tác huấn luyện hàng năm, tập trung mọi nỗ lực nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng SSCĐ, lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa và xây dựng Vùng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại làm mục tiêu huấn luyện. Công tác huấn luyện của Vùng được thực hiện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; từng bước nâng cao trình độ huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ, tác chiến, kỹ chiến thuật, kết hợp với nâng cao thể chất cho bộ đội; gắn huấn luyện với xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; rèn luyện bản lĩnh, ý chí, kỹ năng thực hành và xây dựng niềm tin vững chắc cho bộ đội vào khả năng có thể đánh thắng địch trong mọi tình huống.

Đẩy mạnh thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, toàn Vùng triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội; đẩy mạnh tăng gia sản xuất cải thiện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục hưởng ứng, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” và hai khâu đột phá trong công tác kỹ thuật; nâng cao khả năng khai thác, sử dụng hiệu quả các phương tiện, VKTBKT hiện có; từng bước làm chủ các loại VKTBKT mới, hiện đại đáp ứng yêu cầu xây dựng Vùng chính quy, hiện đại.

Tàu chở đoàn công tác Vùng 5 Hải quân thăm Căn cứ Hải quân Sattahip, Hải quân Hoàng gia Thái Lan. Ảnh: Trần Kiên

Toàn Vùng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Cấp ủy các cấp chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng; có phẩm chất, đạo đức tốt; lối sống trong sạch, lành mạnh; có trình độ năng lực, trí tuệ, phương pháp, tác phong công tác khoa học; đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân trong thời kỳ mới” góp phần xây dựng Đảng bộ Vùng TSVM, Vùng VMTD, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cán bộ, chiến sĩ tích cực học tập, rèn luyện đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng hướng vào mục tiêu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị.

Trong suốt chiều dài lịch sử 44 năm qua, Vùng 5 Hải quân luôn kế thừa và phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung, nghĩa tình; làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng, cùng nhau xây dựng vùng biển Tây Nam hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển; tham gia tích cực xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, địa bàn đóng quân an toàn, củng cố tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa Tây Nam của Tổ quốc.

Trải qua 44 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Vùng đã không ngừng học tập, rèn luyện, cống hiến công sức, trí tuệ, cũng như mồ hôi, xương máu và cả tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng phía Tây Nam của Tổ quốc và làm tròn nhiệm vụ quốc tế vẻ vang, cao cả giúp nhân dân Cam-pu-chia thoát khỏi họa diệt chủng, xây đắp nên truyền thống vẻ vang: “Chiến đấu anh dũng; Giúp bạn tận tình; Đoàn kết hiệp đồng; Làm chủ vùng biển”.

Với những thành tích và chiến công đặc biệt xuất sắc đó, Vùng 5 Hải quân vinh dự được Đảng, Nhà nước ta tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Chiến công hạng Nhì; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và hạng Ba; Đảng ủy Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng đánh giá “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế vẻ vang”; Tỉnh ủy Kiên Giang tặng Bức trướng “Quân dân đoàn kết, chiến đấu anh dũng, vượt mọi khó khăn vì chủ quyền biển, đảo Tây Nam Tổ quốc”; Nhà nước Cam-pu-chia tặng thưởng Huân chương Ăng-co, Huân chương Hữu nghị.

Hàng trăm lượt tập thể, hàng nghìn lượt cá nhân được tặng thưởng huân, huy chương các loại và các phần thưởng khác. Đặc biệt, Lữ đoàn 101, Tiểu đoàn 563, Tàu HQ 232 thuộc Hải đội 513 và Thượng sĩ, Liệt sĩ Tống Duy Tụng được Phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

Liên tục từ năm 1999 đến năm 2016 và năm 2018, Vùng được Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Hải quân tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng”, Đảng bộ Vùng TSMV, Vùng VMTD.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn