Vùng 5: Bồi dưỡng nâng cao kiến thức về công tác dân tộc cho cán bộ

HQ Online -

Ngày 6 và 7/11, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2023. Đại tá Lê Văn Hưởng, Phó Chính ủy Vùng dự và chỉ đạo.

Đại tá Lê Văn Hưởng phát biểu chỉ đạo

Tham gia lớp tập huấn có các đồng chí là cấp ủy viên, cán bộ chính trị các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 đóng quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.

Nội dung tập huấn gồm các chuyên đề: Tổng quan về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về dân tộc và công tác dân tộc; pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vùng dân tộc thiểu số; công tác quản lý Nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; công tác quốc phòng-an ninh ở vùng dân tộc thiểu số.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn

Phát biểu tại lớp tập huấn, Đại tá Lê Văn Hưởng nhấn mạnh: Dân tộc và công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân tộc, việc bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đội ngũ cấp ủy và cán bộ chính trị các cấp trong Vùng có ý nghĩa rất quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực trong thực hiện công tác dân tộc và tiến hành công tác dân vận trên địa bàn...

Kết thúc lớp tập huấn, các đồng chí cán bộ sẽ viết thu hoạch để đánh giá kết quả theo quy định.

                                                          Tin, ảnh: Văn Định

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn