Vùng 4 Hải quân: Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII

HQ Online -

Chiều 2-6, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Đảng uỷ Vùng 4 Hải quân tổ chức thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XII cho 352 đồng chí là sĩ quan cấp tá, cán bộ cấp tiểu đoàn, hải đội và tương đương. Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Vùng chủ trì và trực tiếp thông báo.

Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân thông báo nội dung Hội nghị Trung ương 12

Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân đã thông tin những kết quả nổi bật và nội dung cơ bản trong chương trình làm việc của Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XII gồm: Phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII, số lượng và phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019 và một số nội dung về công tác cán bộ.

Cán bộ, đảng viên nghe thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 12

Theo kế hoạch, Đảng uỷ Vùng 4 giao cho cấp uỷ các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XII đến các đối tượng còn lại trong Vùng xong trước ngày 5-6.

Tin, ảnh: Lâm Sơn, Thanh Hoàng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn