Vùng 4 Hải quân nói chuyện chuyên đề về biển, đảo tại huyện Cam Lâm

HQ Online -

Ngày 18-4, tại Khánh Hòa, Vùng 4 Hải quân tổ chức nói chuyện chuyên đề về biển, đảo cho 200 cán bộ, đoàn viên thanh niên Huyện đoàn Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Quang cảnh buổi nói chuyện chuyên đề về biển, đảo

Tại buổi nói chuyện, báo cáo viên Vùng 4 Hải quân đã cung cấp thông tin về đặc điểm, tình hình biển, đảo Việt Nam; chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong phát triển bền vững từ biển, củng cố quốc phòng, an ninh trên các vùng biển, đảo và thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; kết quả đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo cũng như kết quả xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu làm nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay.

Buổi nói chuyện nhằm khơi dậy và phát huy vai trò của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong tuyên truyền về biển, đảo của Tổ quốc; tạo chuyển biến trong hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh-xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tin, ảnh: Hoàng Dũng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn