Vùng 3: Rút kinh nghiệm chấp hành pháp luật, kỷ luật những tháng đầu năm 2023

HQ Online -

Ngày 15/3, tại Đà Nẵng, Vùng 3 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm về chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội những tháng đầu năm 2023. Đại tá Nguyễn Thiên Quân, Tư lệnh Vùng chủ trì.

 

Đại tá Nguyễn Thiên Quân phát biểu

Những tháng đầu năm, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản, hướng dẫn của trên về chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Vùng tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng mô hình đơn vị 3 tiêu biểu.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng đã triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật; duy trì nghiêm hoạt động kiểm soát quân sự không chuyên trong các ngày nghỉ, dịp lễ, tết; công tác xử lý kỷ luật ở cơ quan, đơn vị khi có vi phạm được tiến hành đúng thủ tục nguyên tắc, dân chủ, kịp thời; nhất là kỷ luật liên đới trách nhiệm đối với lãnh đạo, chỉ huy đơn vị.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung đánh giá những ưu, khuyết điểm đồng thời đề ra những biện pháp, cách làm hay trong công tác giáo dục, quản lý kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Thiên Quân yêu cầu: Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tập trung khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ trì. Toàn Vùng đổi mới, vận dụng linh hoạt các hình thức giáo dục pháp luật, kỷ luật; chủ động rà soát, nắm chắc chất lượng đội ngũ sĩ quan, QNCN; tình trạng vay mượn, bệnh lý, tâm tư nguyện vọng của bộ đội; xây dựng đơn vị có môi trường văn hóa trong sạch lành mạnh, cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, gắn bó với đơn vị.

Tin, ảnh: Hoàng Diệu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn