Vùng 3 Hải quân tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2019

HQ Online -

Từ ngày 29 đến 31-5, tại Đà Nẵng, Vùng 3 Hải quân tổ chức tập huấn về công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2019. Tham gia lớp tập huấn có 150 đồng chí đến từ các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng.

Quang cảnh khai mạc tập huấn

Nội dung tập huấn gồm: Hệ thống chính sách, pháp luật; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Quốc phòng về an toàn, vệ sinh lao động; kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động, kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm có hại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; chức năng nhiệm vụ của mạng lưới an toàn viên, vệ sinh viên; nội quy an toàn, vệ sinh lao động; biển báo, chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động; sử dụng thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, văn hóa an toàn nơi làm việc; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp...

Sau khi kết thúc tập huấn, Ban tổ chức sẽ cấp Giấy chứng nhận cho các đồng chí tham gia.

                                                               Tin, ảnh: Ngọc Thạch

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn