Vùng 3 Hải quân sơ kết thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”

HQ Online -

Sáng 7-6, tại Đà Nẵng, Vùng 3 Hải quân tổ chức Hội nghị sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” (2014-2019). Chuẩn Đô đốc Mai Trọng Định, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 3 chủ trì.

Quang cảnh hội nghị

Qua 5 năm thực hiện CVĐ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã có nhiều biện pháp tích cực, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sát với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ; tạo chuyển biến tiến bộ tích cực, rõ nét về nhận thức, tình cảm, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và quần chúng, góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ TSVM, Vùng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Giai đoạn 2014-2019, Vùng được Đảng, Nhà nước tặng  thưởng 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tư lệnh Quân chủng tặng Cờ thưởng thi đua; 850 lượt tập thể, gần 4.000 lượt cá nhân được các cấp, các ngành khen thưởng các danh hiệu thi đua khác.

Thủ trưởng Vùng 3 trao thưởng cho các cá nhân điển hình tiên tiến

Hội nghị xác định phương hướng: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CVĐ toàn diện, tập trung, có trọng tâm, trọng điểm gắn với thực hiện nghị quyết lãnh đạo của các cấp. Tập trung nâng cao bản lĩnh chính trị, động cơ trách nhiệm, làm chuyển biến tích cực về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, quần chúng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng các cơ quan, đơn vị có chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao; chú trọng khắc phục khâu yếu, mặt yếu có hiệu quả; tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến với khích lệ, động viên, phát triển các mô hình, sáng kiến mới có tính ứng dụng cao...

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 3 đã trao thưởng cho 10 tập và 10 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2014-2019.

                                                                   Tin, ảnh: Từ Đức Thiện

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn