Vùng 3 Hải quân: Gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng ngày chạy CISM

HQ Online -

Sáng 4-3, tại Đà Nẵng, Vùng 3 Hải quân tổ chức  Ngày chạy thể thao do Hội đồng thể thao quân sự thế giới (CISM) phát động với sự tham gia của gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ trong toàn Vùng.

 

 

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tham gia chạy CISM năm 2017

Đây là hoạt động của Hội đồng thể thao quân sự thế giới (CISM) phát động, nhằm đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động thể dục, thể thao; giáo dục thể chất cho người quân nhân và là cầu nối quan hệ hợp tác, hòa bình, phát triển, hiểu biết lẫn nhau giữa Quân đội các nước trên nhiều lĩnh vực.

Việc tham gia “Ngày chạy CISM” của cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân, góp phần tích cực thực hiện đường lối đối ngoại quân sự của Đảng, Nhà nước ta; đồng thời, biểu dương lực lượng của Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần xây dựng cho quân nhân trong đơn vị có phẩm chất đạo đức tốt, trí tuệ, thể lực đầy đủ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


Tin, ảnh:  Mai Xuân Hưởng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn