Vùng 3 Hải quân: Bồi dưỡng kiến thức Quốc Phòng -An ninh khóa I cho đối tượng 3, 4

HQ Online -

Từ ngày 24 đến 29-11, tại TP. Đà Nẵng, Vùng 3 Hải quân đã tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng-An ninh khóa I cho đối tượng 3,4 năm 2016. Tham gia lớp học có 275 đồng chí học viên. 

Quang cảnh lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng Vùng 3 Hải quân

Lớp học đã được các đồng chí giáo viên hệ thống lại kiến thức về an ninh và một số nội dung mới về quốc phòng theo quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước như: An ninh quốc gia, dân tộc tôn giáo; đối ngoại quốc phòng; khu vực phòng thủ; tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; chủ quyền biên giới biển, đảo…

Kết quả kiểm tra 100% đạt khá, giỏi, được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học và bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.


Tin, ảnh: Lê Đình Hướng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn