Vùng 3 biểu dương tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt trong tham gia hội thi, hội thao năm 2023

HQ Online -

Chiều 27/11, tại TP. Đà Nẵng, Vùng 3 Hải quân tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt trong tham gia hội thi, hội thao các cấp năm 2023. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến phát biểu

Những năm qua, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tập thể, cá nhân chuẩn bị và tham gia hội thi, hội thao; tích cực, chủ động triển khai tổ chức hội thi, hội thao ở cấp mình, lựa chọn, bồi dưỡng hạt nhân tham gia thi cấp trên. Các cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng bám sát cơ quan cấp trên, chủ động biên soạn tài liệu, định hướng nội dung, hướng dẫn giúp đỡ các đơn vị tham gia hội thi, hội thao.

Các đại biểu dự hội nghị

Trong năm 2023, Vùng 3 Hải quân đã tổ chức 7 hội thi, hội thao; tham gia 7 hội thi cấp toàn quân và 7 hội thi, hội thao cấp Quân chủng; đạt 20 giải tập thể và 35 giải cá nhân. Qua các hội thi, hội thao, kết quả không chỉ dừng lại ở các giải thưởng, bằng khen, giấy khen mà đã phát huy hiệu quả trong thực tiễn, trực tiếp nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị, kết quả xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD mẫu mực, tiêu biểu ngày càng vững chắc.

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân đạt giải cao đã chia sẻ những kinh nghiệm tâm huyết, bài học quý; các vấn đề có tính chất quyết định, ảnh hưởng đến kết quả hội thi, hội thao.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 3 tặng quà các tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt trong tham gia hội thi, hội thao các cấp năm 2023

Phát biểu tại hội nghị, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến biểu dương kết quả, thành tích của các tập thể, cá nhân tham gia hội thi, hội thao các cấp năm 2023. Trên cơ sở định hướng nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 3 yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tập trung xây dựng kế hoạch, xác định rõ chỉ tiêu, mục tiêu phấn đấu trong các hội thi, hội thao năm tới; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ công tác chuẩn bị từ sớm, từ xa, có tính hệ thống; gắn thành tích, kết quả với công tác đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên hằng năm cũng như việc quy hoạch cán bộ, đề bạt thăng quân hàm, nâng lương…

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng 3 đã tặng quà 16 tập thể và 20 cá nhân đạt thành tích tốt trong tham gia hội thi, hội thao các cấp năm 2023.

Tin, ảnh: Hoàng Việt

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn