Vùng 2 kiểm tra công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện năm 2024

HQ Online -

Ngày 21 và 22/2, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức 2 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện đối với các đơn vị trực thuộc Vùng.

Đại tá Lê Bá Quân nhận xét kiểm tra các đơn vị

Đoàn công tác số 1 do Đại tá Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng làm trưởng đoàn kiểm tra các lữ đoàn: 171, 167, 125; Trung tâm Huấn luyện, Trung tâm bảo đảm kỹ thuật.

Đoàn công tác số 2 do Đại tá Nguyễn Việt Anh, Phó Tham mưu trưởng Vùng làm trưởng đoàn kiểm tra Lữ đoàn 681, Trung đoàn 251, Tiểu đoàn DK1 và Tiểu đoàn Thông tin 67.

Kiểm tra nhận thức công tác huấn luyện

Tại các đơn vị, đoàn công tác đã nghe lãnh đạo, chỉ huy đơn vị báo cáo công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện năm 2024.

Đoàn tiến hành kiểm tra công tác tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, việc xây dựng văn kiện, kế hoạch; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ; công tác bảo đảm vật chất huấn luyện, mô hình, học cụ, thao trường, bãi tập; phương pháp huấn luyện, thực hành thông qua giáo án, bài giảng; huấn luyện quân y, quản lý, bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật và nhận thức bộ đội về công tác huấn luyện năm 2024.

Kiểm tra hệ thống sổ sách công tác tham mưu

Đoàn kiểm tra đánh giá: Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho ra quân huấn luyện; tổ chức tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho bộ đội về nhiệm vụ huấn luyện; hệ thống thao trường, bãi tập, mô hình, học cụ, sổ sách, giáo án chính quy, thống nhất, có nhiều tiến bộ so với năm 2023… cán bộ, chiến sĩ các đơn vị xác định rõ trách nhiệm, an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Các đoàn kiểm tra cũng yêu cầu các đơn vị nhanh chóng khắc phục những hạn chế đã chỉ ra; tiếp tục quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức cho bộ đội đồng thời quản lý chặt chẽ quân số, tư tưởng bộ đội, vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Tin, ảnh: Chí Cường, Minh Sơn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn