Vùng 2 Hải quân tổng kết xây dựng điểm "Chính quy toàn diện" đối với Lữ đoàn 167

HQ Online -

Sáng 20-12, tại Vũng Tàu, Ban chỉ đạo xây dựng đơn vị điểm chính quy toàn diện của Vùng 2 Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết xây dựng điểm "Chính quy toàn diện" đối với Lữ đoàn 167. Chuẩn Đô đốc Phạm Khắc Lượng, Tư lệnh Vùng; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Phong Cảnh, Bí  thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2018, Lữ đoàn 167 đăng ký xây dựng đơn vị điểm về “Chính quy toàn diện”, cơ bản hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đề ra, hoàn thành 100% nội dung, chương trình giáo dục chính trị cho các đối tượng (Kết quả kiểm tra nhận thức chính trị năm 100% đạt yêu cầu, 89.5% khá).

Đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, trực chiến, trực chỉ huy, trực ban, trực chuyên môn; tham mưu, đề xuất, sẵn sàng các phương án tác chiến, xử trí kịp thời các tình huống xảy ra; chuẩn bị tốt mọi mặt cho các tàu tại bến sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh; hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nội dung chính quy về huấn luyện giỏi; chất lượng huấn luyện thể lực và hoạt động thể thao theo từng loại hình đơn vị và lứa tuổi với phương châm “Khỏe để thực hiện nhiệm vụ”...

Kết quả xây dựng đơn vị điểm chính quy toàn diện đã góp phần xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018, làm tiền đề quan trọng để xây dựng Lữ đoàn chính quy, toàn diện trong những năm tiếp theo.

Tin, ảnh: Văn Sơn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn